Hooman . ORG

www.hooman.org

هزينه های تعمير پژو 206 در سال 1390

My Peugeot 206 1360cc Hooman.ORG

در اينجا شرح بروز معايب پشت سر هم و پيش بينی نشده ای را آورده ام كه هزينه زيادی را به طور ناگهانی تحميل كردند.

فن رادياتور

در اواخر آذر 1390 فن رادياتور خراب شد و لنگ می زد، مجموعه كامل آنرا عوض كردم. اين عيب بعد از اين بروز كرد كه از روی دست انداز با سرعت رد شدم و ماشين بالا و پايين پريد. مجموعه فن را 55 هزار تومن خريدم و خودم آنرا عوض كردم و دستمزدی نپرداختم. تصاوير و توضيحات آنرا می توانيد در صفحه مربوطه ملاحظه نماييد (البته هنوز آماده نشده)


اتوماتيك استارت

چند روز بعد استارت خراب شد. يعنی اتوماتيك استارت. هزينه خريد اتوماتيك 21000 تومن بعلاوه 4 هزار برای ذغال و 20000 دستمزد و در مجموع 45000 تومان. البته خرابی اتوماتيك استارت مربوط به حدود يك سال قبل می شود. به اين صورت كه گه گاه گير می كرد و با زدن تقه روی آن (با يك آچار) به كار می افتاد. برای مدتی حدود چند ماه هم كاملا درست شده بود! تا اينكه دوباره برگشت و ديگر از كار افتاد.

هوزينگ آب

در اوايل دی ماه 1390، يعنی چند روز بعد شروع كرد به كم كردن آب رادياتور از آنجايی كه هوزينگ در قسمت ترموستات ترك داشت و از مدت ها قبل با چسب دوقلو آنرا چسبانده بودم و حالا شروع كرده بود به نشت كردن زياد، كم كردن آب را به آن نسبت دادم و آنرا عوض كردم. هوزينگ آلمينيومی خريدم به قيمت 45000 تومان. در فروشگاه هوزينگ از جنس مواد مصنوعی هم بود با فشنگی آب كه رويش نصب بود به قيمت 64000 تومان. فشنگی آب به تنهايی حدود 15 تا 20 هزار تومن است. هوزينگ را خودم تعويض كردم و دستمزد ندادم. تصاوير آنرا می توانيد در صفحه مربوط به آن مشاهده كنيد.

با تعويض هوزينگ نيز كم شدن آب ادامه پيدا كرد. وقتی ماشين را خاموش می كردم صدای فس! خارج شدن بخار آب شنيده می شد كه به نظرم می رسيد از ناحيه درب قمقمه آب رادياتور باشد و قصد داشتم آنرا عوض كنم! اما عيب از جای ديگری بود.

استارت كامل

تا اينكه در همان روز ها وقتی خواستم ماشين را روشن كنم استارت رد كرد. شروع كرديم به هل دادن ماشين اما وقتی پا را از روی كلاچ برمی داشتم چرخ ها قفل بودند! خلاصه چند بار به سمت های عقب و جلو هل داديم تا چرخ ها چرخيد و روشن شد كه همراه بود با صدای دلنگ! دلنگ! مثل وقتی كه حين حركت آچاری را بيندازيد روی آسفالت! و هرچه به موتور گوش داديم نفهميديم اين صدا از كجاست و كم كم صدا محو شد. و نيز يك اتفاق ديگر هم افتاد يعنی آب از درز سرسيلندر ريخته بود روی اگزوز (كاتاليزور) و نشان می داد كه عيب كم كردن آب از واشر سرسيلندر است.

ماشين را به تعمير گاه برای تعمير استارت بردم. وقتی استارت را باز كردند، كله استارت (كله قندی) نبود و افتاده بود توی گيربكس! در واقع افتاده بود توی محفظه فلای ويل (چرخ طيار) و آن صدايی كه بعد از هل دادن بگوش می رسيد به چرخش در آمدن قطعات شكسته كله قندی استارت بود! و گفتند كه برای بيرون آوردن آنها بايد گيربكس باز شود وگرنه قطعات شكسته كار دستم می دهد و ممكن است پوسته گيربكس را سوراخ كند. برای تعمير استارت ابتدا فرستادند بروم دنبال كله قندی كه بعد از كلی جستجو در اوراق فروشی پيدا كردم 10000 تومن اما بعد فهميدند كه محور آرميچر استارت هم بريده. باطری ساز گفت كه در طول بيست سال گذشته تا به حال چنين چيزی نديده! در نهايت يك استارت نو بستند از نوع استام صنعت به قيمت 75000 تومن و دستمزد 20000 تومن. نگران بودم كه نكند قطعات شكسته بلايی سر استارت نو بياورند اما باطری ساز گفت با هل دادن است كه ماشين تكان های شديد می خورد و قطعات به گردش در می آيند نه با استارت، و همانطور بود كه او می گفت.

سرسيلندر و واشر آن

صبح روز بعد ماشين را به مكانيكی بردم. هم برای بيرون آوردن قطعات شكسته كله استارت و هم تعويض واشر سر سيلندر. در طول مدت يكی دو روزی كه ماشين در تعميرگاه بود من هم آنجا بودم. در همان ابتدای كار باتری را باز كردند و كنار گذاشتند.

سر سيلندر را كه باز كردند مقداری خوردگی داشت يا به قولی موريانه خورده بود! واشر هم چيزی از آن نمانده بود. پس سر سلندر را دادند بردم ابتدا جوشكاری كه بعد از چانه زنی 60000 تومن گرفت و با دستگاه جوش تيگ آنرا جوش كاری كرد. در واقع به آن كار نمی توان جوشكاری گفت چون هيچ دو قطعه را به هم متصل نكرد! بيشتر به تمرين جوشكار های مبتدی می ماند. بگذريم. و بعد به تراشكاری رفتم برای كف-تراشی سرسيلندر كه 43000 تومن هزينه برداشت. وقتی قطعه را گرفتم به اندازه كمتر از يك سانتيمتر مربع از خوردگی ها جوش نخورده بود اما سطحی بود و ديگر اينكه مقدار تراش سرسيلند به مقداری بود كه از همان واشر استاندارد استفاده گرديد به قيمت 20000 تومان.

از طرف ديگر يكی از پيچ های سرسلندر كه ظاهرا آب به رزوه های آن نفوذ كرده بود هنگام باز كردم بريد و ناچار تراشكار آمد در تعميرگاه و 40000 تومن گرفت آنرا باز كرد. البته كار سختی بود. پيچ از بالا بريده بود.

ديسك و صفحه كلاچ

وقتی گيربكس باز شد تا قطعات شكسته استارت بيرون بيايد ديسك و صفحه را نيز عوض كردم. ديسك و صفحه قبلی 60000 كيلومتر كار كرده بودند اما وضعيت خوبی نداشتند. اين مدل 206 تيپ دو دارای ديسك و صفحه مدل تيپ پنج است كه 120 هزار تومان قيمت ديسك و صفحه بود. البته وقتی گيربكس باز می شود تعدادی قصعات ديگر نيز بايد تعويض گردد مثل كاسه نمد و قيفی.

تسمه تايم

تسمه تايم را نيز عوض كردم به قيمت 22 هزار تومان. همچنين طبق چرخ سمت راست و ميله موجگير آن كه حسابی خراب بودند تعويض گرديد. منيفولد خروجی هم بر روی يكی از لوله ها ترك داشت اما آنرا عوض نكردم كه الان سر و صدايش حسابی در آمده و فعلا با بست آنرا سرهم بندی كرده ام.

BSI

در نهايت همه چيز را بستند و باطری را وصل نمودند تا ماشين را روشن كنند، اما از اينجا تازه مشكلات جديدی بروز كرد. تمام چراغ های داشبرد روشن شده بودند. چراغ هشدار بنزين و STOP چشمك می زدند و ماشين روشن نمی شد و فقط استارت می خورد. از تعميرگاه انژكتوری خواستند بيايد اما او نتوانست با كامپيوترش به ماشين وصل شود و ماشين را به تعميرگاه ديگری كه تخصصی تر بود برديم! خلاصه در آنجا معلوم شد كه عيب از BSI است و يكی نو گذاشتيم به قيمت 175 هزار تومان. و با اميد به اينكه ديگر همه چيز حل است رفتيم خانه. كه متوجه شدم بعضی وقت ها چهار آمپر دما و سرعت و دور موتور و بنزين، مثل وقتی ماشين خاموش می شود، می افتند پايين و دوباره می روند بالا! به اصطلاح شلاقی می شوند. از طرف ديگر چون در تعمير گاه لوله روغن پمپ هيدروليك فرمان را باز كردند، روغن هايش ريخته بود پايين روی دينام و وقتی ماشين داغ می شد دود از لای در كاپوت می زد بيرون.

عيب يابی

فردا عصر ماشين را بردم همان تعميرگاه امور كامپيوتری! اول تشخيص دادند كه سيم اتصال بدنه جای خودش بسته نشده بعد شمع ها را عوض كردند و چند كار ديگر اما درست نشد. دوباره صبح فردای روز بعد ماشين را گذاشتم آنجا و وقتی دم غروب رفتم آنجا هنوز يك استارت به ماشين نزده بودند. دوباره شروع كردند: صفحه كيلومتر را باز كردند، لامپ های چراغ ها را در آوردند و كارهای ديگر. تا اينكه آخر سر با اصرار خودم با كامپيوتر مقدار برق دينام را چك كردند و ديدند ولتاژ می رود روی 18 و تازه فهميدند كه عيب از دينام است! واقعا آدم وقتی سر و كارش به اين تعمير گاه ها می افتد، می فهمد كه آنها چقدر دانشمند هستند!

شب بود و ماشين را بردم پاركينگ خانه. در مسير كاملا متوجه شدم كه وقتی گاز فشرده می شد چون دينام با سرعت می چرخيد ولتاژ بالا می رفت و نور چراغ ها زياد می شدند و آمپر ها از كار می افتادند.

آفتومات (Regulator) دينام

صبح فردا كار داشتم و از ماشين استفاده نكردم، فقط بدون هيچ علتی دستم را بردم سمت اتصالات دينام و ديدم كمی گرم است و تعجب كردم از اينكه چطور بلوك موتور سرد اما دينام كمی گرم است. عصر كه رفتم ماشين را روشن كنم و به باطری سازی برای تعمير دينام ببرم، ديدم كلا باطری تعطيل شده و خالی شده بود يعنی صفر و هيچ چيز حتی يك سو سو هم نمی زد انگار باطری نداشت. ماشين را از پاركينگ برديم بيرون و هل داديم اما روشن نشد. بعد باطری به باطری كرديم اما چند استارت زد و كلا از كار افتاد. خلاصه همانجا گذاشتيم تا صبح با بكسل برديم باطری سازی. در آنجا ظاهرا بخاطر تكان هايی كه هنگام بكسل خورده بود با كمك يك باطری ديگر روشن شد. من به تعمير گاهی كه سرسيلندر را باز كرده بودند رفتم و شاكی شدم. صاحب تعمير گاه هم قبول كرد كه اگر اشكال از دينام باشد هزينه دينام را تقبل كند البته دينام خود ماشين را بگيرد.

در باطری سازی ولتاژ باطری و برقی را كه دينام به آن می فرستاد اندازه گرفتند كه گاهی صفر بود و گاهی 17 ولت. ظاهرا حداكثر ولتاژ دينام در 206 نبايد از 14 و 7 دهم بيشتر باشد. بعد دينام را بازكردند و با بنزين شستند، حسابی نو شد. همه چيزش سالم بود و فقط دو عدد بلبرينگ را عوض كردند و داشتند آفتومات آن را هم می بستند كه من سوال كردم كه آيا نبايد آفتومات عوض شود؟! بعد يادشان افتاد و رفتم دنبال آفتومات (Regulator) كه البته تكی پيدا نمی شد و همه دينام كامل داشتند به قيمت 145 هزار تومن. خلاصه بعد از كلی جستجو يك مدل پيدا كردم به قيمت 13000 تومن. و ناچارا همان را بستند. و خدا را شكر درست شد و همه اين دو روزی كه در تعميرگاه تخصصی امورات كامپيوتری معطل بودم زير سر آفتومات دينام بود. اين آفتومات بيشتر از 2 ماه كار نكرد و به همان مشكل نوسان ولتاژ مبتلا شد و چون يدكی اش را پيدا نكردم، باطری ساز آفتومات يك دينام مستعمل اما اصل را باز كرد و بست روم دينام و 20000 تومن حساب كرد تا همين چند روز پيش [02-04-1393] كه بعد از مدتی كه دينام سر و صدا می كرد، صدايش خيلی بالا رفت و دود می كرد كه كلا با يك دينام استام صنعت عوض كردم به قيمت 310 هزار تومن.

ابهامات باقی مانده!

حالا اينكه ارتباط اين اشكالات با هم چيست من نمی دانم. در مورد BSI قبلا و حدود يكی دو سال پيش گاهی وقت ها آمپر ها شلاقی می شدند و مثل ديوانه ها می خوردند پايين! اما بعد ها اين اشكال محو شد. و از طرفی بعد از مدت ها كه ماشين را خريده بودم متوجه شده بودم كه بر چسب روی BSI بريده شده و باز شده است و احتمال اين هست كه قبلا دستكاری و تعمير شده باشد.

ديگر اينكه چرا كله استارت شكسته شده؟ تعميركاران می گفتند كه احتمالا وقتی ماشين روشن بوده و يا در حال حركت استارت زده شده! من كه اين كار را نكردم ولی شايد خود ماشين اين كار را كرده باشد! يا اينكه اتوماتيك استارت بد عملكرده باشد؟

يا اينكه آيا بين ريختن روغن روی دينام و آفتومات با خراب شدن آن ارتباط هست يا نه؟ كه به نظرم هست.

بعد از تعويض BSI چراغ ABS در داشبرد روشن مانده بود و گفتند كه چند روز بعد خودش خاموش می شود اما هر چه صبر كردم نشد و رفتم همانجا دوباره نرم افزارش را download و دستكاری و upload كردند و چراغ خاموش شد! توضيح اينكه ماشين ABS ندارند.


ليست هزينه ها

ليست قطعات و هزينه های تعميرات اخير كه شرح آنها در بالا ذكر گرديده. قيمت ها به تومان است و جمع كل بيش از يك ميليون و دويست هزار تومان شده است.

رديف شرح عيب قطعه/دستمزد فی تعداد جمع جمع كل
1 خرابی موتور فن رادياتور مجموعه كامل فن رادياتور 55000 1 55000 55000
2 خرابی اتوماتيك استارت اتوماتيك استارت 21000 1 21000 45000
ذغال 4000 1 4000
دستمزد 20000 1 20000
3 خرابی هوزينگ هوزينگ آلمينيومی 45000 1 45000 45000
4 شكسته شدن كله استارت استارت 75000 1 75000 95000
دستمزد 20000 1 20000
5 خوردگی سرسيلندر و پوسيدگی واشر سر سيلندر جوشكاری سرسيلندر 60000 1 60000 254000
تراشكاری (كف تراشی) سرسيلندر 43000 1 43000
بيرون آوردن پيچ بريده شده سر سيلندر 40000 1 40000
واشر منيفولد چهار گوش 5000 1 5000
واشر منيفولد (به بلوك موتور) 7000 1 7000
پيچ سرسيلندر 4500 2 9000
واشر سرسيلندر استاندارد 20000 1 20000
دستمزد تعميرگاه بابت باز و بسته كردن سرسيلندر 70000 1 70000
تعويض روغن اول و آب رادياتور روغن (4 ليتر) 11000 1 11000 17000
آب مقطر و ضديخ 6000 1 6000
6 تعويض ديسك و صفحه كلاچ (در اصل به علت خارج ساختن قطعات شكسته كله استارت) ديسك و صفحه كلاچ تيپ پنج 120000 1 120000 209000
كاسه نمد 6000 2 12000
قيفی 14000 1 14000
كاسه نمد 4000 1 4000
كاسه نمد عقب ميل لنگ 14000 1 14000
دستمزد 45000 1 45000
تعميرات جانبی گردگير پلوس 3000 1 3000 10000
بلبرينگ وسط پلوس 7000 1 7000
7 تعويض تسمه تايم تسمه تايم 22000 1 22000 32000
دستمزد 10000 1 10000
8 تعويض در قسمت جلوبندی طبق كامل راست 60000 1 60000 75000
ميله موجگير 15000 1 15000
9 شستشوی انژكتور (خاصيت نا معلوم!) 20000 1 20000 20000
10 تعويض BSI تعريف جديد سوئيچ BSI 175000 1 175000 230000
دستمزد 30000 1 30000
بابت پی گيری كار (پول مفت!) 25000 1 25000
11 تعويض شمع ها چهار عدد شمع 13000 1 13000 13000
12 خرابی آفتومات دينام آفتومات دينام 13000 1 13000 40000
بلبرينگ 3500 2 7000
دستمزد 20000 1 20000
13 متفرقه گريس 2000 1 2000 22500
بست فنری 500 1 500
كرايه 20000 1 20000
14 تعويض روغن دوم روغن توتال 5000 18000 1 18000 49000
فيلتر روغن 13000 1 13000
واسكازين گيربكس 8000 1 8000
در فيلتر روغن (غير اصلی) 10000 1 10000

جمع

1211500


Go to Menu
پرش به بالای صفحه

Created: 2012-01-22
Last Modified: 16-جانفييه-2016

به حقوق دیگران احترام بگذارید
Copyright © 2015 www.hooman.org