Hooman . ORG

www.hooman.org

هزينه های تعمير پژو 206 در اسفند ماه 1392 قبل از سفر


My Peugeot 206 1360cc Hooman.ORG

همانطور كه معمول و گاهی ضروری است، در اسفند 1392 قبل از سفر نوروزی ماشين را برای رسيدگی و تعمير به تعميرگاه بردم. خوشبختانه تعميرگاه جديدی پيدا كردم كه مدير فهميده ای داشت.

البته بيشتر آنچه تحت عنوان تعمير انجام می گيرد، تعويض است. اين تعويض ها و تعمير ها در راستای رسيدگی به ماشين قبل از سفر نوروز 1393 انجام گرفت.

جلو بندی

جلو بندی سرو صدا داشت كه مربوط به بوش طبق می شد و به پيشنهاد تعمير كار آنرا تعمير كرديم يعنی بوشهای آنرا تعويض كرديم. البته سيبك را اگر هم خراب بود ، گفتند نمی شود تعويض كرد كه خيلی مواقع عيب از آن است. توجه داشته باشيد كه دو بوش قابل تعويض طبق با هم متفاوت هستند يكی لبه دار و ديگری بدون لبه است. هزينه دو بوش و دستمزد تعويض آنها در تراشكاری 65 هزار توان شد در مقابل طبق كه 125 هزار تومان است. البته از 65 هزار تومان هست تا بيشتر از 125 هزار تومان. و نيز چپقی های فرمان و قرقری ميله آنرا نيز تعويض كردند. كه مجموعه آنها باعث شد سر صدا و تقه های جلوبندی از بين بروند.

اما يك تقه خوردن بود كه درست نشد. اين صدا هنگام شروع حركت به جلو يا عقب مثلا آنطور كه در پاركينگ اتفاق می افتد به وضوح مشخص می شد و چون با تعميرات جلوبندی برطرف نگرديد فكر می كردم سيبك طبق خراب بوده. اما چند ماه بعد كه به دليل خراب شدن بلبرينگ صفحه كلاچ، گيربكس باز شد، معلوم شد كه پوسته گيربكس از ناحيه گلويی دوشاخه ترك خورده و لبه گلوی دوشاخه نيز كنده شده كه با جوشكاری ترك و پر كردن ناحيه پريده و تعويض دوشاخه صدا و لقی برطرف گرديد.

دسته پلوس؛ لرزش دسته دنده و اتاق

مدتی بود كه مخصوصا موقع شتاب گرفتن در دنده دو يا حتی هنگام شتاب گرفتن در سرعت های 70 تا 90 دسته دنده و نصف اتاق سمت راست شروع به لرزش می كرد. بالانس بودن چرخها را بررسی كردم اما از آن نبود. با تعويض كامل پلوس اشكال مرتفع گرديد. البته ظاهرا اشكال فقط در محل مفصل پلوس بود كه سائيده شده بود و گفتند ممكن است با جوش و تراشكاری تعمير شود.

ديسك های ترمز جلو

ديسك های ترمز جلو بعد از سالها نازك شده و دارای لبه های قابل توجهی شده بودند. وقتی در تعميرگاه جلوبندی را باز كرده بودند مكانيك گفت خيلی بهتر است آنها را عوض كنم چون در صورت ترمز شديد امكان شكستن آنها هست.

كاسه نمد سر پلوس ها

خرابی آنها باعث نشت واسكازين گيربكس می شود. دردسری كه يكبار دچار شدم و حدود 70 كيلومتری كه رفتم تا به شهر برسم باعث زوزه افتادن در گيربكس شد. البته مقدار كمی ( گفته می شود 250 سی سی) در ته گيربكس می ماند اما بسيار ناچيز است. اين اتفاق برای كاسه نمد سمت راست افتاد. يك مكانيك گفت چون از زير اين كاسه نمد لوله اگزوز می گذرد باعث می شود زودتر خراب شود.

هواكش گيربكس

مدتی بود كه در محل هواكش بالای گيربكس روغن واسكازين جمع می شد. ابتدا فكر می كردم بخاطر وجود بيش از حد واسكازين باشد اما چرا تازگی شروع شده بود؟! علت شكسته شدن ته لوله هواكش بود كه نمی دانم چطور شكسته بود. هيچ گاه ميله يا پيچ گوشتی داخل لوله هواكش نكنيد!

لوله قمقمه آب رادياتور (منبع انبساط)

محل اتصال اين لوله به رادياتور شل بود كه مكانيك اصرار داشت آنرا عوض كنم و عوض كردم. ابتدا سعی كرد با چسب بچسباند اما وقتی خوب در نيامد اصرار كرد كه آنرا عوض كنم، تا مبادا بين راه بيرون بيايد و آب راديات تخليه شود.

تسمه تايم

در طول مدتی كه ماشين را دارم خيلی بيش از حد نرمال تسمه تايم را به دلايل مختلف عوض كرده ام. اين يكی حدود 40 هزار كيلومتر كار كرده بود اما بخاطر نشت روغن موتور از كاسه نمد سر ميل لنگ در آن مدت هميشه آغشته به روغن بود.

ترموستات

اخيرا دمای آب رادياتور خيلی بيش از حد معمول پايين می آمد. چون وقتی در جاده می روم تا 80 پايين می آيد اما اخيرا نزديك 70 می شد. با تعويض ترموستات به همان حالت قبل برگشت.

شمع موتور

شمع های قبلی دنسو بودند كه 80 هزار كيلومتر كار كرده بودند. ابتدا شمع بوش دو پلاتين خريدم اما بعد آنها را پس دادم و يك نوع بوش معمولی خريدم. در مورد شمع مطالب زيادی وجود دارد كه در فروم ها و وب سايت های توليد كنندگان آنها را ديدم. يك نكته كه بدان توجه كردم Part Number بود كه می توان بر اساس آن فهميد شمع (يا قطعه) مناسب اتومبيل چيست؟ و بر اين اساس می توان دريافت كه فلان شمع چهار پلاتينه متعلق به يك بی ام و خيلی قدرتمند است! نكته ديگر، توجه به نوع جنس و آلياژ و شكل الكترود شمع در مقابل تعداد پلاتين است. فكر می كنم اگر كسی علاقمند است برای شمع اتومبيلش هزينه كند اين فاكتور را بيشتر مورد توجه قرار دهد.

بلبرينگ چرخ عقب

در سفر شهريور 1391 به علت از بين رفتن بلبرينگ چرخ عقب (سمت راست) گرفتار شديم و به دليل نابلدی مكانيكی كه مراجعه كرديم يك روز سفرمان به هدر رفت. جالب اينكه همان بلبرينگ باز هم مورددار باقی ماند چون هنگام جازدن دو تكه آن از هم جدا شد و البته جنس مرغوبی هم نبود.

در آخرين ساعت ها تصميم گرفتم آنرا عوض كنم. از آنجايی كه بار قبل، مراحل و چگونگی كار را ديده بودم و با توجه به در اختيار داشتن جك هيدروليك تناژ بالا و يك قاب بسيار قوی و لوله اقدام به بيرون آوردن بلبرينگ كردم اما چون لوله با ضخامت مناسب برای جا زدن در اختيار نداشتم كاسه ترمز را با بلبرينگ به نزديكترين تراشكاری بردم كه با دستمزد دو هزار تومن! آنرا جا زد.

البته يك رينگ فنری داخل توپی جلوی بلبرينگ هست كه بيرون آوردن آن مشكل است و نياز به ابزار نوك تيز و حتی اگر ممكن باشد يك نفر كمك است. وسيله نوك تيز را با سنگ زدن الكترود ساختم و چندين بار تلاش كردم تا رينگ فنری را از جای خود بيرون آوردم.

تعمير با محصولات زادو XADO

از مدتها قبل مشكل افت فشار روغن وجود داشت و نيز مشكل كم كردن روغن درحالی كه هيچ دودی از اگزوز خارج نمی شد. به دلايل بالا بر آن شدم كه از ژل های زادو XADO استفاده نمايم. همچنين جهت بهبود گيربكس كه در دنده 4 زوزه می كشد و حفظ سلامتی جعبه فرمان و واسكازين گيربكس چون هنگام باز كردن پلوس ها تخليه می گردد با واسكازين زادو جايگزين كردم. يك چهار ليتری روغن 20 دبليو 50 اس ال برای تعويض قبل از سفر و چون می دانستم كه ماشين روغن كم می كند يك چهار ليتری هم برای سر ريز كردن كه البته 10 ليتر مصرف شد! در مورد ژل ها و محصولات زادو كه استفاده كردم در صفحه كم كردن و نشت روغن شرح داده ام.

گالری تصاوير

xado_products_1_hooman_org xado_products_2_hooman_org xado_products_3_hooman_org xado_products_4_hooman_org xado_products_5_hooman_org spark_plug_peugeot_206_1400cc_denso_bosch_hooman_org_1 spark_plug_peugeot_206_1400cc_denso_bosch_hooman_org_2 spark_plug_peugeot_206_1400cc_denso_bosch_hooman_org_3 spark_plug_peugeot_206_1400cc_denso_bosch_hooman_org_4 hooman_org_spare_parts_1392_12_peugeot_206_1 hooman_org_spare_parts_1392_12_peugeot_206_2 hooman_org_spare_parts_1392_12_peugeot_206_3


 
ليست هزينه ها

بند شرح رديف شرح تعمير فی (تومان) تعداد جمع (تومان) جمع (تومان)
1 مواد احياگر XADO 1 احياگر موتور 145000 1 145000 465000
2 احياگر گيربكس 95000 1 95000
3 احياگر جعبه فرمان 33000 1 33000
4 واسكازين گيربكس 17500 2 35000
5 گيريس 10 درصد 37000 1 37000
6 روغن موتور 20 دبليو 50 اس ال 60000 2 120000
2 تعميرگاه جلوبندی و  تعويض تسمه ها و ساير 1 دسته كامل پلوس 110000 1 110000 753000
2 چپوقی فرمان (دو سمت) 38000 1 38000
3 قرقری فرمان (ميل فرمان) 42000 1 42000
4 ميله موجگير 33000 1 33000
5 ديسك چرخ جلو 33000 2 66000
6 بوش طبق (وسطی) 18000 1 18000
7 بوش طبق (كناری) 19000 1 19000
9 فنر پلوس 2000 1 2000
10 كاسه نمد سر پلوس 14000 1 14000
11 پيچ و مهره طبق 3000 2 6000
12 ترشكاری (بوش طبق) 25000 1 25000
13 هواكش گيربكس 7000 1 7000
14 لوله قمقمه به راديات 20000 1 20000
15 تسمه تايم كنتيننتال 75000 1 75000
16 تسمه دينام 38000 1 38000
17 دستمزد تعميرگاه 205000 1 205000
18 انعام 17000 1 17000
3 ترمز ها (توسط خودم) 1 لنت جلو (تلدا) 34000 1 34000 125000
2 لنت عقب (ايساكو اسپانيا) 58000 1 58000
3 مايع (روغن) ترمز 3000 2 6000
4 اهرم رگلاژ 15000 1 15000
5 لوازم ترمز عقب 6000 2 12000
4 ساير تعويض ها و قطعات مصرفی (توسط خودم) 1 ترموستات 23000 1 23000 204000
2 فشنگی هيدروليك فرمان 33000 1 33000
3 شمع بوش (4عدد) 32000 1 32000
4 بلبرينگ چرخ عقب 33000 1 33000
5 جازدن بلبرينگ 2000 1 2000
6 فيلتر هوا 9000 1 9000
7 فيلتر بنزين 8000 1 8000
8 جنت راديات پايين 15000 1 15000
9 تيغه برف پاكن 18000 1 18000
10 لامپ يدكی 7000 2 14000
11 روغن هيدروليك فرمان ادنوك 17000 1 17000
5 ساير 1 وارانه كردن و بالانس لاستيك های جلو 22000 1 22000 89000
2 دياگ 5000 1 5000
3 آب رادياك كوروژن دار 3000 3 9000
4 فيلتر روغن و دستمزد 20000 1 20000
5 تيوپ برای چرخ زاپاس 33000 1 33000
6 سيستم صوتی 1 بلندگو Pioneer 130000 1 130000 130000
جمع 1748000  1748000


Created: 2012-01-22
Last Modified: 2016-01-16

به حقوق دیگران احترام بگذارید
Copyright © 2015 www.hooman.org