Hooman . ORG

www.hooman.org

باز کردن سپر و چراغ پژو 206

با باز کردن سپر می توانید به فن موتور - در صورت نیاز - دسترسی پیدا کنید. همچنین منبع آب برف پاک کن که در سمت راست است و منبع هواکش موتور که در سمت چپ قرار دارند. و بوق که آن هم در سمت راست است البته با باز کردن سینی هم می توان به بوق دسترسی پیدا کرد.

باز کردن سپر جلو و چراغ پژو 206 و دسترسی به فن موتور

بر اثر برخورد با پیکان سپر آهنی، هرچند با سرعت کم، جلوی کاپوت به اندازه کف دست تو رفت و از داخل نیز خساراتی وارد شد به قاب چراغ که از داخل خورد شد و فشار چراغ به گلگیر آنرا هل داد به بیرون، جلو پنجره شکست، قاب جلو که فن موتور در آن است بالا رفت که باعث شد در موتور خوب بسته نشود.

فرو رفتگی جلوی کاپوت را با دسته پلاستیکی یک انبردست و از داخل درست کردم. به تدریج از کناره ها فشار دادم تا فرو رفتگی بالا آمد و فقط کمی موج ماند. جلو پنجره را که ترک خورده بود نیز چسباندم.

اگر به هر منظور بخواهید فقط سپر را باز کنید، نیازی نیست چراغ ها باز شوند اما نیاز به آچار ستاره کوتاه برای باز کردن پیچ هایی دارید که زیر چراغ های جلو هستند.

فلش زرد به فاصله کوتاه بین چراغ و یکی از پیچ های سپر اشاره می کند و فلش سبز به یکی از سه پیچ چراغ

برای باز کردن جلو پنجره 4 خار آمپولی در قسمت بالای جلو پنجره را شکستم. این خار ها ارزان هستند و به ندرت می توان بدون شکستن آنها را درآورد. بعد دو پیچ بالا و پیچ زیر آرم پژو را باز کردم. در آخر از منتها علیه چپ و راست جلو پنجره گرفته و به بیرون کشیدم. هر طرف دو خار مخصوص دارد که اگر خشک نشده باشند، نمی شکنند و می توان دوباره استفاده کرد. این خار ها هم ارزان هستند.

سپر با باز کردن 3 پیچ روی لاستیک سپر و 2 مهره که زیر گلگیر ها هستند بیرون می آید. دسترسی به 2 مهره زیر گلگیر مشکل است. باید گلگیر پلاستیکی را کنار بزنید تا دستتان به آنها برسد. گلگیر پلاستیکی دوپیچ زیر سپر دارد و چند خار آمپولی زیر گلگیر، اما لازم نیست همه را در بیاورید.

مهره در بالا قرارداد و سر پیچ که در زیر است مربع شکل است و داخل جای کشویی مانند در سپر فرو رفته اما چندان محکم نیست مخصوصا اگر مهره سخت باز شود. در این صورت به انبرقفلی نیاز است تا آنرا از پایین محکم بگیرید. بیشترین وقت و انرژی صرف باز کردن همین 2 پیچ شد. شاید اگر بتوانید آنها را از داخل بشویید و روغن بزنید راحت تر باز شوند.

باز کردن دو پیچ اصلی سپر جلو پژو 206 توسط آچار و انبر قفلی

اگر به هر دلیل خواستید چراغ ها را باز کنید آنها با 3 پیچ بسته شده اند. یکی از آنها پشت جلو پنجره است. دوتای دیگر در بالا هستند.

همانطور که در عکس دیده می شود تنها سازه فلزی جلو که یک تیرک افقی ست بر اثر کشش به بالا کشیده شده و باخود قسمتی که در واقع جلوی ماشین است و فن و قفل کاپوت روی آن سوار هستند را به بالا برده در نتیجه در موتور بر روی بدنه نمی نشیند.

ضربه به کاپوت باعث بالارفتن قفل و کشیدن قاب جلو با بالا و کج شدن سازه افقی جلو شد.

با زدن ضربه از بالا روی این قسمت به تدریج آنرا پایین آوردم تا صاف شد. برای ضربه از پتک با دسته بسیار کوتاه استفاده کردم. ضربه ها را مستقیما روی فلز نزدم و تکه چوبی روی فلز قراردادم و ضربه را روی چوب زدم. همچنین برای اینکه لرزش به قاب جلو که رادیاتور آب و کولر و سایر متعلقات کولر روی آن سوار هستند وارد نشود، پیچ های آنرا باز کردم و با کمک شخص دیگر آنرا بالا نگه داشتم. این قاب که فقط از بالا پیچ می شود در پایین آزاد است و حالت آویزان دارد.

وقتی سپر را بیرون می آورید مراقب کابل چراغ های مه شکن در دو طرف باشید که کشیده نشوند، و موقع بستن یادتان باشد که آنها را وصل کنید.
باز کردن سپر جلو پژو 206منبع آب برف پاک کن

منبع آب شیشه شوی (برف پاک کن)


صفحه اول پژو 206

Created: 2010-01-05
Last Modified: 16-جانفييه-2016

به حقوق دیگران احترام بگذارید
Copyright © 2015 www.hooman.org