Hooman . ORG

www.hooman.org

تعويض صفحه كيلومتر پژو 206


تعويض صفحه كيلومتر پژو 206


يكی از روزها در خيابان ملت و چراغ برق، در راسته تزئينات فروشی ها چشمم به يكی طرفه نگار افتادا! ببخشيد! منظورم صفحه سفيد رنگ پشت داشبرد 206 بود. 10 تومن خريدم. نوشته های با رنگ ديگر هم داشت. طرح ديگر هم بود كه گرانتر بود. شايد جنس بهتری داشته اما سوای قيمت، طرح اين ساده تر بود و بيشتر خوشم آمد.

 

پشت صفحه داشبرد (كيلومتر) جديد

 

برای باز كردن داشبرد (منظور داشبرد صفحه كيلومتر) اول بايد قاب روی آن باز شود كه هيچ پيچی ندارد و با خار به داشبرد اصلی متصل شده. برای بيرون آوردن بايد به سمت جلو و بالا كشيد تا بيرون بيايد.

قطعه اصلی داشبرد كيلومتر، يك پيچ ستاره ای دارد و بعد برای جابجا كردن، سوكت آنرا نيز جدا كرد.

طلق جلوی داشبرد هم راحت باز می شود. پشت صفحه كيلومتر تعدادی پيچ ستاره ای است كه نياز به آچار ستاره دارد. البته چون در اختيار نداشتم با وسايل موجود آنها را باز و بسته كردم.

 

آخرين قطعاتی كه برای بيرون آوردن صفحه كيلومتر بايد باز شوند عقربه ها هستند. البته من عقربه های سرعت و دور موتور را كامل باز نكردم و فقط توپی سياه محور آنها را باز كردم كه بصورت دو تكه هستند. اما عقربه های دمای آب و بنزين را كامل بيرون آوردم. در واقع اين دو عقربه كوچك با كمی نيرو خارج شدند اما آن دو تای بزرگ مقاومت می كردند و ترجيح دادم زياد سر به سرشان نگذارم.

 

يكی از عقربه های كوچك دمای آب يا بنزين

 

دو عقربه سرعت و دور موتور را رو به بالا (ساعت 12) قراردادم و صفحه كيلومتر را از آنها رد كردم و بيرون آوردم. البته نبايد آنرا بيرون می آوردم و در ادامه توضيح داده ام.

 

پشت صفحه كيلومتر اصلی

 

برای جا زدن توپی های سياه عقربه های بزرگ ابتدا قطعه كوچكتر (داخلی) را در جای خود قراردادم و بعد قطعه بزرگتر (بيرونی) را روی آن گذاشتم. البته راه ديگری هم نيست!

 

اگر به صفحه كيلومتر سفيد دقت كنيد (در تصوير اول) جای نور چراغ اخطار بنزين خالی است يعنی سوراخ است. و متوجه علت نشدم و از پشت يك تكه كوچك كاغذ سفيد چسباندم. نمای صفحه كيلومتر سفيد در روز بسيار قشنگ است!

 

اما شب كه چراخ های داشبرد را روشن كردم واقعا افتضاح بود! دل و روده داشبرد پيدا شدند.

 

ناچارا نور صفحه را به كمترين حد آن رساندم.

قضيه اين است كه صفحه جديد بايد روی صفحه اصلی قرار گيرد و علت سوراخ بودن جای چراغ اخطار بنزين هم اين است كه رنگ آن در صفحه اصلی نارنجی است و چون صفحه سفيدی كه من گرفتم نتوانسته يا نخواسته دو رنگ ساخته شود جای آن را سوراخ در آورده اند. الان چند ماه می گذرد و هنوز آنرا درست نكرده ام. دفعه بعدی عكسهای ديگری نيز اضافه می كنم.

 

در ميان عكس های قديمی چند تصوير مرتبط پيدا كردم:

 

قاب صفحه كيلومتر برداشته شده، تنها پيچ صفحه كيلومتر در بالا مشخص است.

 

صفحه كيلومتر برداشته شده، سوكت ديده می شود.

 

پشت صفحه كيلومتر و پيچ ها كه بايد باز شوند.
اخيرا داشبرد 206 يكی از دوستان كه فكر می كنم مدل 90 يا 91 بود را باز كردم. متوجه شدم داشبرد ساخت داخل است. هنگام بستن قطعه سياه كه پشت متغير های چهار آمپر را نگه می دارد؛ به سه تايشان می رسيد اما به چهارمی نمی رسيد! خلاصه با كمی زور جا زدم و پيچ را بستم.

تصاوير جديد از صفحه كيلومتر
بعد از چند ماه بارديگر صفحه كيلومتر را باز كردم تا هم خطای عقربه های بنزين و دمای آب را كه از دفعه قبل بوجود آمده بود تصحيح كنم و از آن مهمتر صفحه اصلی را زير صفحه جديد قرار دهم تا در شب و با روشن شدن چراغ ها، بدرستی به نمايش در آيد و از آن حالت افتضاح بيرون بيايد.

البته اين بار عقربه دور موتور به هم خورد كه ناچار شدم رو كار رگلاژ كنم! يعنی بدون طلق بستم و وقتی موتور حسابی گرم بود يعنی دور موتور روی 750 دور در حالت سلو است اختلاف آنرا پس از خاموش كردن ماشين تصحيح كردم. البته تا دقايقی بعد از خاموش كردن ماشين سيستم برقی كاملا قطع نمی شود و علامت آن خاموش شدن نمايشگر كيلومتر شمار است.

اما قراردادن دو صفحه كيلومتر بر هم يك مشكل داشت و آن منطبق نبودن اشكال روی آن و لبه های صفحات بود. خوشبختانه اين عدم انطباق فقط در جهت افقی بود كه با حدود دو ميليمتر جابجايی نسبت به هم و كمی برش سوراخ صفحه سفيد برطرف شد.

نكته قابل تامل ديگر تاب برداشتن صفحه كيلومتر سفيد است كه بعد از مدت كوتاهی بوجود آمده و در تصاوير بوضوح پيداست.


بعد از قراردادن صفحه ها بر روی هم، به صورت مناسب به نمايش در آمد. اين بار چون نور بايد از دو صفحه عبور كند ناچار به حداكثر رساندن روشنايی شدم. (چراغ چك انجين Check Engine چند سال می شود كه روشن است!)


در اين تصوير اعواج لبه های صفحه كيلومتر سفيد كه پس از اين مدت پيدا كرده مشاهده می شود.


مقايسه پشت صفحه كيلومتر اصلی و متفرقه 

تصوير علائم و نشانه های داشبرد پژو 206

از علائم سمت چپ فقط سه تا يعنی دو چراغ مه شكن عقب و جلو و گاهی هم علامت باز شدن ABS بصورت عشقی يا دست انداز شديد روشن می شوند.


اما از علائم سمت راست بجز سه تای پايينی بقيه روشن می شوند.

البته واضح است علائمی كه كار نمی كنند به دليل عدم نصب آپشن مربوطه در خودرو است مثل ABS يا Traction Control

Created: 2015-07-26
Last Modified: 2016-01-16

به حقوق دیگران احترام بگذارید
Copyright © 2015 www.hooman.org