Hooman . ORG

www.hooman.org

تعويض دسته موتور پايين پژو 206 تيپ دو


لرزه گير نو و كهنه دسته موتور پايين پژو 206

آذر ماه 1391

خراب شدن لرزه گير دسته موتور های بالا و پايين باعث ايجاد لرزش با تكانه های سنگين در خودرو يا بهتر بگوييم پژو 206 می شود كه در حالت توقف و دور آرام موتور بسيار مشهود است.

دسته موتور باز شده پايين پژو 206 قبلاً ديده بودم كه در تعميرگاه چطور دسته موتور پايين را عوض می كنند. در آنجا ديدم كه از يك اهرم (ديلم) استفاده كردند و خيلی هم زور زدند. اخيراً كه متوجه لرزش شدم و از زير ماشين به دسته موتور نگاه كردم و متوجه خرابی آن شدم ديدم كه می توان با باز كردن دسته موتور كه تنها با يك پيچ به بدنه متصل است خيلی راحت تر لرزه گير را تعويض كرد.

بر اساس گفته های سال قبل فروشنده، ابتدا دنبال نوع فلزی بودم اما امسال همان فروشنده نوع كائوچويی را كه همه مكانيك ها ترجيح می دهند توصيه كرد. كه البته پيشنهاد بهتری بود چون احتمال داشت در جا زدن آن به مشكل بر بخورم. به قيمت 10000 تومن.

ماشين را بر روی چاله سرويس بردم، سينی زير را باز كردم كه يكی از پيچ های جلو بريد و حالا فقط 2 تا از چهار پيچ جلو مانده و بايد به فكر آنها باشم. قبلا هم يكی از 2 پيچ عقبی هرز شده بود كه ناچاراً بريدم و بجای آن يك پيچ ال مانند ساختم. و بطور وارانه قلاب می كنم.

فكر می كردم كه برای باز كردن دسته موتور پايين بايد موتور را بالا كشيد يا از زير جك زد اما نيازی به اين كار نبود. پيچ لرزه گير را باز كردم اما از جا بيرون نمی آمد و برای همين در تعمير گاه از يك اهرم بزرگ استفاده می كنند كه به زير پلوس فشار وارد كرده بود و كمی له شده است. بعد به سراغ پيچ دسته رفتم هرچند جای كمی برای آچار دارد اما به راحتی باز می شود. با يك اهرم، موتور را به جلو فشار دادم و دسته را از سمت چپ با مقداری بازی خارج كردم.

محل قرار گيری لرزه گير دسته موتور پايين پژو 206 حالا لرزه گير چرخ مانند در جای خود تنها مانده كه چون كائوچويی (يا يك همچين چيزی) است آنرا با ضربه خورد كردم و بيرون آوردم البته بدون اينكه به سطح داخلی جای آن صدمه وارد شود.

لرزه گير نو به اين راحتی در جايش نمی رود. ابتدا كمی آنرا با فشار محكم كردم و بعد از يك پيچ گوشتی بلند و يك چك كش كوچك استفاده كردم. پيچ گوشتی را در راستای بالا-پايين بر روی سطح قاعده چرخ گذاشتم و با چك كش بر روی ميله پيچ گوشتی ضربه زدم. و بطور متوالی جای پيچ گوشتی را عوض كردم. البته ميله پيچ گوشتی كه استفاده كردم مقطع مربع شكل داشت.

بعد از جا رفتن لرزه گير، دسته را به روش معكوس خارج كردن جا زدم و پيچ ها را بستم. سينی را بستم و تمام.

دسته موتور پايين پژو 206


مطالبی كه در گذشته نوشته ام (شهريور 1390)

در اين چند سال سه چهار بار لاستيك دسته موتور پايين را تعويض كرده ام. البته توسط مكانيك. اينكار را بدون اينكه موتور را بالا بكشند انجام دادند. البته موقع جازدن از شخص دومی برای اهرم كردن كمك می گيرند. شايد اگر موتور كمی بالا كشيده شود باز و بسته كردن دسته موتور پايين راحت تر صورت گيرد ، مخصوصاً كه در حول بالای موتور دو محل قلاب تعبيه شده است.

همين آخرين بار از يك فروشگاه، لاستيك آنرا كه بصورت يك چرخ است خريدم كه جنس بيرونی آن فلزی بود. اما وقتی به مكانيكی رفتم خواست كه آنرا با نوع كائوچويی عوض كنم و اضافه كرد كه نوع فلزی متعلق به پژو 405 است. در فروشگاه گفتند كه همان كه به من داده اند درست بوده و متعلق به 206 است و مدل 405 را نشانم داد كه بزرگتر از مال 206 است و اضافه كرد كه چون جا زدن نمونه فلزی سخت تر بوده و نياز به مراجعه به تراشكاری است، ترجيح می دهند از نوع كائوچويی استفاده شود كه ساييدن دور آن راحت تر است. چون ديده ام كه لبه قسمت بيرونی آن را كمی با سوهان می سايند كه راحت تر جا برود.

بعد از اينكه لاستيك دسته موتور پايين را كه كاملاً جدا شده بود تعويض كردم، پی بردم كه اين اجزاء چقدر مهم هستند تا جايی كه روی كاركرد موتور نيز تاثير می گذارند. قبل از تعويض در دور آرام لرزش و تكانه های سنگينی تمام ماشين را می لرزاند تا جايی كه به مرز خاموش شدن موتور می رفت و تصور می كردم مربوط به سيستم سوخت رسانی و يا احتراق است اما بعد از تعويض اين لرزش برطرف شد. و يك مقدار لرزش ريز باقی نيز با تعويض لاستيك دسته موتور بالايی و دو عدد لرزه گير آن كاملاً محو شد.

سالم بودن اين قطعه تاثير زيادی بر روی لرزش موتور و خودرو دارد. در شهريور 90 قيمت آن بين 7 تا 8 هزار تومن بود


دسته موتور پايين و لرزه گير پژو 206 تيپ 2

باز گشت به صفحه پژو 206

Created: 2012-12-12
Last Modified: 16-جانفييه-2016

به حقوق دیگران احترام بگذارید
Copyright © 2015 www.hooman.org