Hooman . ORG

www.hooman.org

تعويض لاستيك دسته موتور بالا پژو 206 تيپ 2

Mounting Bracket Upper Peugeou 206 - Hooman.ORG

تعويض لاستيك دسته موتور بالايی

وقتی متوجه كنده شدن يك تكه از لاستيك دسته موتور بالا شدم فهميدم كه كار دارد به جاهای باريك می كشد! و تصميم گرفتم خودم آنرا تعويض كنم. فروشگاه لوازم يدكی دو نوع از اين قطعه را داشت. يكی كه می گفت تركيه ای است و 8500 تومان و ديگری 17000 تومان جنس اصلی. همانطور كه احتمالا سر و كارتان به فروشگاه های لوازم يدكی و قطعات ماشين افتاده می دانيد كه چه بازار عجيب و غريبی است. من نوع 17000 تومانی را برداشتم چون از لحاظ ظاهری هم قطعه بهتری بود مخصوصاً كه پيچ بالايی آن آچار خور بود و شباهت زيادی به قطعه فابريك ماشين داشت. در يك فروشگاه ديگر با همان مارك اما شكل ديگر و بسته بندی متفاوت به قيمت 8500 بود!


اقدامات اوليه

قبل از اينكه دست به كار شوم، در وب به جستجوی مطالبی درباره اين موضوع گشتم و در يكی از پست های تالار گفتگوی ir206.com يكی از كاربران علاقمند مطلب و تصاويری در باب تعويض لاستيك دسته موتور پژو 206 اما تيپ 5 كه خود انجام داده بود نوشته و قرار داده بود. بر اساس آن تصاوير مشخص است كه خود دسته موتور بالايی مدل تيپ 5 از مدل تيپ 2 كوچكتر و كوتاهتر است و باز كردن آن نيز بايد راحت تر باشد. زيرا دسته موتور بالا در مدل تيپ 5 (TU5) فقط با سه پيچ به بلوك موتور متصل است كه همه در يك صفحه قرار دارند اما در تيپ 2 علاوه بر سه مهره، يك پيچ در جلو كه محور آن عمود بر پيچ های ديگر است نيز هست. و ديگر اينكه در تيپ پنج سه پيچ بايد باز شود، يعنی بلوك موتور رزوه شده اما در تيپ دو پيچ ها ثابت هستند و بايد مهره ها باز شوند و از اين رو بيرون آوردن دسته موتور مشكل تر است. مقصود اين نيست كه نويسنده كار بزرگتری انجام داده است! بلكه اگر قصد چنين كاری داشتيد به اين مشكل آگاه باشيد.

پيچ های دسته موتور بالايی به گونه ای تعبيه شده اند كه فقط با آچار بكس باز می شوند. در تصوير مهره های محل اتصال دسته موتور بالا به موتور نشان داده شده است كه باز و بسته كردن هر سه نياز به آچار بكس دارد. و بجز اين سه مهره، مهره اتصال دسته موتور به لاستيك نيز نيازمند همين نوع آچار است. اگر چه می توان پيچ جلويی و لرزه گير كوچك را با آچار تخت باز نمود.


جك زدن زير موتور

قبل از اقدام به باز كردن پيچ های دسته موتور بايستی كه زير موتور جك زد تا با باز شدن مهره ها از پايين رفتن موتور جلوگيری شود. من جك را درست زير چرخ دسته موتور پايين زدم. خوشبختانه چون يك نوع جك مكانيكی با گردن باريك در دسترس داشتم، اين كار به راحتی انجام گرفت. البته نقطه زيرين دسته موتور پايين يك برجستگی كوچك دارد كه باعث می شود اتصال جك با آن يك نقطه كوچك باشد اما با اين حال كار بدون هيچ مشكلی انجام شد. با استفاده از جك می توان موتور را در حين باز كردن دسته موتور و بستن آن كمی بالا و پايين كرد تا بيرون آوردن و جازدن دسته موتور راحت تر صورت گيرد.


در عكس بالا محلی كه جك زده شده مشخص شده است.


تصوير بالا نشان می دهد كه برای خارج ساختن دسته موتور بالا از محل خود، جك بالا برده شده.


باز كردن اجزاء، سر باتری و پيچ ها

از آنجايی كه ECU بالای محل قرارگيری لاستيك دسته موتور بالا قرار گرفته، بايد باز شود كه با باز كردن يك مهره انجام می گيرد. و چون كابل های متصل به آن مانع می شود كه آنرا از محل دور كنم، سه سوكت آنرا باز كردم، و البته قبل از اين كار سر باتری را باز كردم. اول خار آنرا با انگشت فشرده و بعد اهرم آن 90 درجه چرخانده می شود.


چون دسته آچار بكسی كه داشتم كوتاه بود ناچار شدم قمقمه آب رادياتور را نيز از لوله آن جدا و كناری بگذارم. باز كردن بست لوله آن زياد مشكل نيست اما بستن آن مدتی وقتم را گرفت.بعد از باز كردن ECU نوبت به قطعه تقويتی سازه كه بالای لاستيك قرار گرفته می رسد. و بعد يك پيچ با سر بزرگ كه روی آن لاستيكی است بايد باز شود كه می توانيد آنرا با انبر قفلی باز كنيد، فقط ممكن است ابتدا كمی سفت باشد.
بيرون آوردن دسته موتور و لاستيك آن

من به ترتيبی كه در تصوير نشان داده ام پيچ های دسته موتور را باز كردم. البته لازم به ذكر است كه چون لاستيك دسته موتور متلاشی شده بود، عملاً نيازی به باز كردن مهره آن نبود كه در شكل با شماره A1, A2 نشان داده ام.بيرون كشيدن دسته موتور از ميان سه پيچ بلند در ابتدا كمی مشكل بود اما با استفاده از اهرم كوچكی در پشت آن و كمی بالا و پايين كردن جكی كه زير موتور قرار داده بودم كم كم بيرون آورده شد. لاستيك دسته موتور نيز كه بطور پيچی در جای خود قرار دارد را با ضربه (تقه) چرخانده و بيرون آوردم و لاستيك جديد را به همين طريق در جای خود قرار دادم. دو لاستيك ضربه گير را هم خريده بودم اما چون آچاری كه داشتم اجازه نمی داد پيچ لرزه گير بزرگتر را باز كنم از تعويض آنها صرف نظر كردم.


البته بعد كه دسته موتور را بستم و موتور را روشن كردم در همان ناحيه چند ميليمتر خلاصی وجود داشت كه باعث لرزش موتور می شد. برای حذف آن خلاصی، از يك واشر به ضخامت تقريبی دو ميليمتر استفاده كردم و آنرا در پشت لرزه گير كوچكتر قرار دادم البته از آنجايی كه دسته موتور بسته شده بود و بدون باز كردن آن امكان بيرون آمدن لرزه گير نبود، يك قاچ از واشر را بريدم و با كمی شل كردن پيچ لرزه گير آنرا در پشتش جا دادم كه در تصوير قابل مشاهده است و همين كار باعث حذف تمام لرزش های باقی مانده شد و اثری كه داشت از انجام باز كردن دسته موتور برايم جالب تر بود!بستن دسته موتور

پيچ جلويی كه در تصوير بخوبی مشخص است را همزمان با سه مهره بالايی و مهره لاستيك بستم زيرا ابتدا كه سه مهره را بستم، سوراخ رزوه شده بر روی دسته موتور با سوراخ روی قطع متصل به بلوك موتور كمی جابجايی داشتند.ساير تصاوير

باز گشت به صفحه تجربه نگهداری پژو 206

Created: 2011-10-12
Modified: 2016-01-16

به حقوق دیگران احترام بگذارید
Copyright © 2015 www.hooman.org