Hooman.org

استارت باز شده پژو 206 سلونوئید مکانیسم

باز کردن و بستن استارت پژو 206 تیپ 2

اتوماتیک (سلونوئید) پژو 206 تیپ 2

تعویض ذغال استارت پژو 206 تیپ 2

 

چند سال بود که با تعویض استارت مشکلی در آن وجود نداشت. اما بالاخره همان عیب قبلی در آن بروز کرد و گه گاه به دلیل عمل نکردن اتوماتیک استارت یا همان سلونوئید، استارت نمی زد. گاهی بعد از مدت طولانی که ماشین خاموش بود و گاهی دیگر بعد از مدتی که روشن بود و در طول روز چند بار استارت خورده بود. چندین سال قبل که اینطور شده بود از دوستی یاد گرفتم که با تقه زدن بر روی اتوماتیک میتوان آنرا به کار انداخت. و این بار هم چند وقتی به همین شیوه عمل کردم. اما همیشه نمی توان از این روش استفاده کرد زیرا اولا این یک روش موقتی و اضطراری است و دیگر اینکه همیشه هم موثر واقع نمی شود و به ناچار باید هل داد یا در سراشیبی ماشین را روشن کرد و دیگر اینکه به دلیل بد عمل کردن سلونوئید استارت احتمال خسارت های دیگر وجود دارد، همانطور که چندین سال قبل اتفاق افتاد و به علتی که کاملا هم روشن نشد شفت استارت برید و کله استارت خورد شد و قطعات شکسته به داخل گلدانی گیربکس افتادند که لازم شد گیربکس باز شود که قبلا در صفحه تعمیرات در سال 1390 به آن اشاره کرده ام. گفته می شود روشن کردن پژو 206 با هل دادن صحیح نیست. با تجربه خودم، قرارگرفتن در سراشیبی نسبتا تند و تماس خیلی نرم کلاچ روش اضطراری بهتری است اما همیشه ممکن نیست که ماشین بر روی شیب قرار داشته باشد.

اثر ضربات روی بدنه سلونوئید/اتوماتیک مشخص است همچنین جای اتصال نکته مهم و خطرناک در مورد تقه زدن به اتوماتیک استارت یا بدنه استارت این که چون از قطب مثبت باطری مستقیما به اتوماتیک با کابل وصل شده که محل اتصال معمولا لخت و بدون پوشش است، اگر با شیئ فلزی مثل میله یا آچار استفاده شود باید مراقب بود شیئ مورد استفاده بین بدنه و قطب مثبت اتصال برقرار نکند.

و اما طبق معمول، با جستجو در اینترنت راجع به موضوع شروع کردم هرچند تعداد مطالبی که پیدا کردم انگشت شمار بودند. ابزار مورد نیاز برای جداکردن استارت فقط یک آچار بکس 13 با دسته جغجغه ای و یک آچار 8 هستند. البته در عمل بیشتر کار را با یک آچار تخت/رینگی شماره 13 انجام دادم ولی آچار بکس خیلی کمک می کند. جهت باز کردن قطعات استارت به دو اندازه آچار ال نیاز است که شماره آنها را ندارم. چون آچار ال نداشتم از آچار مشابه ستاره ای استفاده کردم.


منیفولد رای دسترسی راحتتر به استارت از شده است استارت پژو 206 درست پشت موتور قرار دارد و دسترسی به آن سخت است. حتما باید باطری و جای آن باز شود. چند وقت پیش که منیفولد هوای ورودی را باز کرده بودم متوجه شدم چقدر دسترسی به پشت موتور راحت می شود. هرچند که خود این کار کمی وقت گیر است . بنابراین تجربه، منیفولد ورودی را باز کردم که مستلزم باز کردن کوئل و انژکتور ها نیز هست.


محل یکی از پیچ های استارت استارت پژو 206 - مثل همه خودروهای دیگر - با سه پیچ به پوسته گیربکس متصل می شود. اما دو تا از این سه پیچ از سمت استارت بسته می شوند و یک پیچ دیگر از سمت روبروی آن یعنی روی کله استارت قلاویز شده. این پیچ زیر لوله های بخاری و کولر پنهان است. دو پیچ سمت استارت در مقابل میله ماهک های کوتاه گیربکس قرار گرفته اند و آچار انداختن به آنها کمی مشکل است.

از آنجایی که برای دسترسی به استارت، باطری و جاباطری باید باز شوند، پس مطمئنا سر اتصالات باطری جدا خواهند شد چون در غیر این صورت احتمال بروز اتصالی وجود خواهد داشت.


اتصالات رق اتوماتیک سلونوئید استارت پژو 206 اقدام بعدی باز کردن کابل مثبت به اتوماتیک و باز کردن سیم باریک که از استارت می آید و به اتوماتیک وصل می شود. اولی با آچار 13 و دومی با آچار 8.


کله قندی و بدنه یکپارچه استارت

در نقطه پیچ وسط استارت یک بوش فنری جهت تراز استارت با فلای ویل تعبیه شده که معمولا یا به کله استارت و یا به پوسته گیربکس متصل می ماند و باید مراقب بود نیفتد و گم نشود.

ابتدا دو مهره ته استارت را باز کردم که محل قرارگیری ذغال ها است. قطعات ته استارت ابتدا سر جایشان محکم بودند ولی در اقدامات بعدی که خواستم فنر نگهدارنده ذغال ها را تعویض کنم و آنها را جدا کردم، چسبیدگی خود را از دست دادند و نیروی فنر آنها را به بالا فشار می داد. که البته با بستن ته استارت همه چیز در جای خود قرار می گیرند.


ته استارت 206 محل قرارگیری ذغال های استارت فنر استارت دو ذغال در این استارت وجود دارد که هر دو با یک فنر که دو بازو دارد نگه داشته می شوند. چون فنر فلزی و هادی الکتریسیته است برای جلوگیری از اتصال دو ذغال، از دو قطعه فیبر عایق و کوچک مابین هر ذغال و شاخک فنر استفاده شده است. در صورت بیرون آوردن ذغال ها باید مراقب آنها بود و مجددا در جای خود قرار داد. در صورتی که مابین ذغال و فنر عایق نباشد استارت کار نخواهد کرد و ممکن است آسیب هم ببیند، چنانچه برایم اتفاق افتاد که در ادامه شرح داده ام.


استارت پژو 206 برای تعویض اتوماتیک استارت، کله استارت را باز کردم که با سه پیچ بلند کل ساختمان استارت را نگه داشته است. برای باز کردن نیاز به آچار ال است (شماره آن را ندارم). ونیز یکی از سه پیچ اتوماتیک که از بیرون بسته می شود نیز باید باز شود. اتوماتیک استارت نیز با سه پیچ بسته شده، یکی از بیرون به کله استارت (که به آن اشاره شد) و دو تا از داخل. یک پین معلق بازوی مابین پیستون اتوماتیک و دنده را نگه داشته که باید مراقب افتادن آن بود. دقیقا نمی دانم علت خراب شدن اتوماتیک چیست ظاهرا به خاطر ضعیف شدن یا سوختن سیم پیچ داخل آن است. ممکن است ساییدگی پیستون به جدار داخلی اتوماتیک هم عامل گیر کردن آن باشد، البته این یک حدس است.

این طور که به نظر می رس، انواع دیگری از استارت نیز وجود دارد که بدنه آن از سه قسمت تشکیل شده است. چون استارتی که چند سال پیش روی ماشین بود کله قندی کوتاه تری داشت.


مکانیسم استارت پژو 206 مابین کله استارت و الکتروموتور نیز یک پین قرار دارد تا آنها بدون پیچش و درست در راستای هم قرار گیرند. البته سمت دیگر هم سوراخی وجود داشت اما پین نداشت. موقع بستن از یک مفتول به قطر سوراخ بطور موقت برای هم راستا کردن دو قسمت استفاده کردم.


سلونوئید/اتوماتیک استارت پژو 206 نو و کهنه در هنگام بستن اتوماتیک باید دقت کرد که با زاویه چرخشی درست نسبت به بدنه استارت بسته شود. البته در عملکرد آن تاثیری ندارد اما در بستن کابل ها و سیم ها دچار مشکل می شویم. وقتی استارت روی موتور بسته شده، اتوماتیک در بالا قرار می گیرد به طوری که اگر از ته استارت به آن نگاه کنیم دو پیچ بزرگ جهت اتصال کابل، بالا و پایین هم قرار دارند و یک پیچ اتصال کوچک در سمت چپ که سیم باریکی به آن متصل می شود. کابل مثبت باطری به اتصال بزرگ بالایی که پیچ آن بلندتر است و یکی از ذغال ها به اتصال بزرگ پایینی که پیچ آن کوتاه تر و به آن نزدیکتر است.


ته استارت پژو 206 عایق الکتریسیته بین فنر و ذغال بعد از انجام کارها استارت را بستم اما همان طور که در عکسی که قبل از بستن ته استارت گرفتم، فراموش کردم یکی از عایق ها را بگذارم! وقتی اولین استارت را زدم موتور به سختی چرخید ولی موتور روشن شد. اما پس از این دیگر استارت حرکت نکرد. آن روز دیگر فرصت کار بر روی ماشین را نداشتم. روز بعد دوباره استارت را بازکردم اما این بار با توجه به اینکه کمی تجربه پیدا کرده بودم منیفولد را باز نکردم و فقط باطری و جا باطری را باز کردم. و وقتی ته استارت را بازکردم دیدم یکی از عایق ها از قلم افتاده و قوس الکتریکی بین آرمیچر و فنر بوجود آمده که مانع از قدرت داشتن استارت می شده.


ذغال نو و کهنه استارت پژو 206 قبل از اینکه قطعات استارت را باز کنم، با اتصال مستقیم به باطری آنرا آزمایش کردم که هرچند می چرخید اما ضعیف. قوس الکتریکی باعث خشک شدن و کج شدن فنر ذغال ها شده بود که خوشختانه به عنوان یدکی در بسته ذغال ها که روز قبل تعویض کردم موجود بود. متاسفانه چون آن قطعه کوچک عایق گم شده بود ابتدا از یک چوب بستنی یکی ساختم و استارت را آزماش کردم که با دور قوی می چرخید، اما چون چوب جنس مناسبی برای قرار گرفتن در معرض حرارت نیست، تکه ای از بدنه غیر فلزی اتوماتیک مستعمل قبلی را اره کردم و با سوهان شکل دادم و جای عایق گذاشتم.


جای بسته شدن استارت 206 فلای ویل گلدانی گیربکس استارت را بستم و همه چیز درست شد. اما نسبت به قبل صدای زوزه به استارت اضافه شده! و دیگر اینکه خیلی به ندرت استارت نمی زند ولی با بستن و بازکردن مجدد سوئیچ, درست می شود و استارت می زند. احتمال دارد جنس ذغال یا اتوماتیک خوب نباشند. مثلا دیدم سیم ذغال فابریک استارت در قسمت بین اتوماتیک و ذغال ضخیم تر از این یکی جدید است و خودم یک تکه کابل به آن اضافه کردم.

در تصویر آخر مکان استارت مشخص است. درحالی که استارت باز شده داخل گلدانی گیربکس و فلای ویل و لبه دیسک نیز دیده می شود. با توجه به اینکه داخل گلدانی روغنی است به نظر می آید که واسکازین از کاسه نمد قیفی گیربکس نشت می کند. وقتی واسکازین را پر می کنم صفحه کلاچ بکسباد می کند و برای همین حدس می زنم که واسکازین گیربکس نشت می کند.

 

پژو 206 1.4
تجربه داشتن و نگهداری پژو 206 تيپ 2
تعویض واشرسرسیلندر پژو 206 تیپ 2
باز و بسته کردن و تعویض ذغال و اتوماتیک سلونوئید استارت پژو 206
تعویض کاسه نمد سر میل لنگ، تسمه تایم و تسمه دینام
تعویض رولبرینگ های اکسل عقب پژو 206
تعويض رله نور پايين در جعبه فيوز مدل دلفی BSM BM34 DELPHI
تعويض صفحه پشت كيلومتر پژو 206
درباره ديسك های ترمز سوراخ دار چاكدار و كانال دار
باز كردن و بستن پمپ بنزين 206
مجموعه تصاوير پمپ الكتريكی بنزين پژو 206
تعويض لنت های ترمز جلو و لوازم ترمز 206
ترمز عقب 206 تيپ دو - تعويض لنت، لوازم پيستون
روشن شدن چراغ روغن افت فشار روغن و كم كردن روغن پژو 206 TU3
تعويض لاستيك دسته موتور پايين پژو 206 تيپ 2
تعويض دسته موتور دو سر پيچ پژو 206
تعويض فن رادياتور و باز كردن تمام اجزاء جلو سپر ضربه گير قاب فن بصورت تصويری
باز کردن سپر جلو و چراغ پژو 206
تعویض شمع پژو 206 TU3
تعویض سیم کلاچ پژو 206 تيپ دو
باز كردن و تراش كاتاليزور اگزوز جوشكاری فلنج اگزوز پژو 206 TU3
فهرست هزينه و تعمير سرسيلندر، ديسك و صفحه كلاچ، BSI و ساير 1390
فهرست تعميرات جلوبندی و ديسك ها و غيره در اسفند 1392 پژو 206
انژكتور پژو 206 تيپ دو tu3 باز كردن و شستشو
رد كردن تسمه تايم و كج شدن سوپاپ ها در سفر با پژو 206
پژو 407 و 307 در مقابل 405 و 205 در برنامه تاپ گیر

تويوتا كرولا    XLI   2012
انتخاب خودرو جهت خريد
خريد تويوتا كرولا
توصيف تويوتا كرولا
راندن با دنده اتومات
کروز کنترل
امکانات و آپشن ها

كامپيوتر
رایت کردن سی دی و دی وی دی با نرم افزار نرو اكسپرس Nero Express
سی دی و دی وی دی درایو مجازی Virtual CD DVD Drive and Images
لپ تاپ لنوو E540-B و نصب ويندوز اكس پی بر روی آن - Hooman.org
انواع فايل های كامپيوتر

سير و سفر
چشمه باداب سورت در اروست ساری با عكس و عكس های باغ پرندگان در تهران در نوروز 1393
سفر شهريور و مهر 1391 ياسوج شهركرد خرم آباد كرمانشاه سنندج تبريز اروميه آستارا فومن تهران
سفر در شهريور 1390 بندرعباس همدان تهران با 206
سفر از بندرعباس به تهران و بلعکس فروردین 1389 با اتومبیل شخصی پژو 206
سفر نوروزی 1389 از بندرعباس به تهران و بلعکس با اتومبیل شخصی
سفر نوروزی 1388 از بندرعباس به تهران و بلعکس با اتومبیل شخصی
جاده ساحلی بندرلنگه، بندر كنگ، بادگير ها، آب انبار، كشتی (لنج) بتنی، هتل ديپلمات

ساير
درباره دوربين عكاسی فوجی فيلم Fujifilm HS10
گوشی تلفن همراه Dorado K-68 (مطلب قديمی!)