Hooman . ORG

www.hooman.org

انژكتور پژو 206 تيپ دو tu3 باز كردن و شستشو

نازل های انژكتور 206 و ريل سوخت

[زمستان ‍1388]

با اینکه 60 هزار کیلومتر شمع ها را تعویض نکرده بودم، هیچ مشکلی در مصرف سوخت نداشتم اما چند بار چراغ هشدار موتور روشن می شد. ابتدا به تعمیر گاه مراجعه کردم و "دیاگ" (Diag) ، خطای "پالس مجمع احتراق" را نشان داد و تعمیرکار گفت که احتمالا از شمع ها باید باشد. آنها پیشنهاد کردند سرویس انژکتور هم انجام دهم که هزینه اش 68 هزار تومن بود. به جای آن ترجیح دادم یک قوطی تمیز کننده انژکتور PROFI-CAR به قیمت 5 هزار تومان در باک بریزم و شمع ها را خودم تعویض کنم. این اقدامات برای مدت کوتاهی خوب بود.

اما از آنجایی که با گذشت ده ها هزار کیلومتر، انژکتور سرویس نشده بود موتور خوب کار نمی کرد و اندکی لرزش داشت همچنین از قدرت وکشش ماشین نیز کاسته شده بود. به تعمیر گاه که رفتم، تعمیر کار گفت که شمع های Bosch Super Plus برای پژو 206 مناسب نیستند و آنها را با شمع "ایکیوم" (Eyquem) تک پلاتین عوض کرد و انژکتور را نیز سرویس کردند. بعد از این کار کرد موتور به مقدار قابل توجهی خوب شد. این بار "دیاگ" (Diag) سه نوع خطا را گزارش کرده بود.

نتیجه گرفتم که ریختن مکمل های سوخت و تمیز کننده ها در فاصله بین سرویس ها خوب هستند اما جای آنها را نمی گیرند. هرچند كه برخی عقيده دارند كه استفاده از مكمل ها نه تنها چندان سودمند نيست و بلكه مضر هم هست و دليل آنرا خورنده بودن اين مواد عنوان می كنند.اما آنها استفاده از مكمل افزايش اكتان بنزين را مفيد می دانند. همچنين اخيرا [؟؟/؟؟/1390] مكانيك توصيه كرد كه به هيچ وجه از بنزين سوپر استفاده نكنم زيرا كيفيت آنرا نامناسب دانست و حتی برای مدل تيپ پنج مضرتر دانست. [تابستان 1394] البته در سال های اخير كيفيت بنزين زير سوال بوده اما اين گفته مكانيك هم در آن سال كه می گفت بنزين سوپر از ميعانات گازی است منبع موثقی نيست كه آيا برای فلان ماشين مناسب است يا نه. اگر كيفيت بنزين استاندارد جهانی را فرض كنيم، بنزين مناسب از لحاظ اكتان همان است كه موتور خودرو بر اساس آن ساخته شده و كارخانه توصيه كرده است كه با ضريب كمپرس موتور رابطه دارد.

[بهار 1393] البته و از شما چه پنهان كه در سالهای اخير فقط از مواد مكمل و اسپری برای سرپا نگاه داشتن انژكتور ها استفاده كرده ام و مصرف ماشين نيز خيلی خوب است يعنی در جاده و با سرعت حداكثر 120 در 100 كيلومتر 6 ليتر می سوزاند. و مصرف تركيبی آن در مدت دو سال و نيم اخير 7.22 ليتر در صد كيلومتر در طی مسافت 95700 كيلومتر بوده است. از پنج سال پيش تمام آمار بنزين را ثبت كرده ام و در برنامه اكسل تحليل می كنم!

اگر سیستم سوخت رسانی و یا موتور اتومبیل نقص فنی نداشته باشد هیچ تمهیدی به اندازه "شیوه راندن" بر روی مقدار مصرف سوخت تاثیر نمی گذارد.

وضعيت بد انژكتور!

ارديبهشت 1390

32000 كيلومتر از سرويس قبلی می گذشت و موتور به ريپ زدن افتاده بود! ريپ زدن موقع شتاب گرفتن اتفاق می افتاد و موتور صدای تراكتور می داد و لرزش داشت! با همه اينها برای بردن ماشين به تعميرگاه امروز و فردا می كردم. يك روز دريچه گاز را باز كردم و با فشار باد و الكل ([بهار 1393] الكل! عجب!) حسابی تميز كردم اما هيچ فرقی نكرد. شمع ها را هم باز كردم اما شكل شان معمولی بود! بالاخره بعد از اتفاقی كه افتاد و آنرا تحت عنوان جوش آوردن و گرفتگی در جاده نوشته ام، ماشين به تعمير گاه رفت كه مشخص شد سوزن ها خراب شده اند و نيز مپ سنسور و پتانسيومتر دريچه گاز تعويض شد و وقتی ماشين را تحويل گرفتم به وضعيت مطلوبی برگشت. [بهار 1393] البته ماشين به وضعيت مطلوب برگشت اما راست و دروغ تعويض هايی كه گفتن گردن خودشون.

بهمن 1391

البته فكر نمی كنم كه مپ سنسور يا پتانسيومتر را عوض كرده باشد حتی فكر نمی كنم حتی سوزنی را نيز عوض كرده باشد هرچند كه پولش را گرفت! البته اميدوارم كه اشتباه كنم اما احتمالش كم است. با توجه به شناختی كه بعد ها از آن بدست آوردم. اين همان تعميرگاهی است كه در مطالب ديگر هم به آن اشاره كرده ام. جای شكرش باقی است كه حداقل من از كارش راضی هستم اما كسانی هستند كه در كنار پول زيادی كه پرداخته اند حتی از كارش نيز راضی نبودند.

شستشوی انژكتور به روش ابداعی (شما انجام ندهيد!)

تير ماه 1393

شايد يكی دو سالی باشد كه به اين روش انژكتور ها را سرويس می كنم، يا واقعا سرويس می كنم! البته اساس كار همان است كه در تعميرگاه ها بطور رو كار انژكتور را شستشو می كنند. يك لوله (ريل سوخت) بالای سر چهار نازل (سوزن) انژكتور قرار دارد كه سر ورودی آنها در آن لوله رفته. ريل سوخت يك ورودی از پمپ بنزين دارد و يك والو، شبيه والو چرخ در انتهای ديگرش.

اسپری گانك برای منيفولد ورودی هوا

در سرويس انژكتوری كه چند سال پيش رفتم. تغذيه بنزين را از يك دستگاه مستقر در تعميرگاه گرفته و يك برگشت به دستگاه را نيز به والو انتهای لوله (ريل سوخت) متصل كردند. بعد ماشين را برای مدتی روشن نگاه داشتيم تا انژكتور ها با موادی كه مخلوط با بنزين در مدار دستگاه جاری بود شسته شوند. البته اگر اصلا چيزی مخلوط بوده باشد!

فكر نمی كنم فرقی داشته باشد اگر آن مواد كه تحت عنوان مكمل های شستشوی انژكتور وجود دارد در باك ريخته شود.

كاری كه انجام ميدهم اين است كه بنزين درون ريل سوخت را خالی كرده آنرا با مواد اسپری شستشوی انژكتور و منيفولد هوا پر می كردم و بعد از اتصال شلنگ بنزين، ماشين را روشن می كردم. چون اين روش را از جايی ياد نگرفته ام فكر می كنم خودم ابداع كرده ام.

من فقط از اسپری GUNK مخصوص موتورهای انژكتوری استفاده می كردم و نتيجه هم خوب بود و هيچ مشكلی پيش نيامد تا اين مورد آخر.

نحوه تخليه ريل سوخت سوزن ها: لوله ورودی بنزين را جدا و يك شلنگ ديگر به جای آن وصل كرده سر آنرا روی زمين يا در ظرف ديگر قرار دادم. از طريق والو انتهای ريل، هوای فشرده را با كمپرسور وارد كردم تا بنزين محتوای لوله خالی شود. توجه: بنزين با فشار زياد از انتهای ديگر تخليه می شود.

وقتی كه كار عيب كرد!

اسپری گانك برای منيفولد ورودی هوا

اين دفعه آخری چون از آن اسپری هميشگی پيدا نكردم، از همان مارك GUNK نمونه كاربراتورش را گرفتم كه چند بار در منيفولد هوا پاشيدم. و اين بار طبق روش هميشگی ريل سوخت را با آن پر كردم. ولی ديگر ماشين روشن نشد! نشد كه نشد! لوله را دو بار تخليه كردم اما روشن نشد! صدا و نور و دود انفجار هم از داخل منيفولد بيرون آمد! ماشين را رها كردم اما روز بعد هم روشن نشد و برای اولين باراقدام به باز كردن انژكتور ها نمودم و از مطالب مفيدی كه در پست اموزش باز کردن و شستشوی انژکتورها نوشته شده است استفاده كردم. شما هم اگر چنين قصدی داريد آنرا مطالعه كنيد.


سوزن انژكتور پژو 206 كثيف و تميز اسپری آنتی كربن verylube xado anticarbon

داخل نازل های انژكتور را كه نمی توانستم ببينم! اما سرشان كثيف بود. كه مقداری اسپری Verylube (XADO) Anticarbon به آنها زدم و با دستمال پاك كردم. اين اسپری بسيار قوی است كه برای پاك كردن رسوبات داخل پيستون و رينگ ها كاربرد دارد و بسيار از آن راضی هستم (شرح) البته از اين سری محصولات، مخصوص نازل انژكتور نيز هست.

ايجاد فشار توسط كمپرسور هوا برای شستشوی نازل های انژكتور

برای امتحان كار كرد سوزن ها روشی سر هم بندی كردم كه جواب داد. يك تكه شلنگ هوا به طول 15 سانت بريدم و يك سر آن، سوزن انژكتور را با بست محكم كردم، داخل آنرا بنزين ريختم و تفنگ هوا را در انتهای شلنگ فشار دادم و ماشه را با يك سيم كشيده نگاه داشتم وجريان باطری را به سوزن انژكتور وصل كردم. با فشار 4 بار كه در مخزن كمپرسور بود، حدود يك و نيم متر پاشش داشت. چون بدون وجود فشار پشت نازل ها مقدار بسيار ناچيزی از آنها خارج می شود. توجه: باطری را از ماشين جدا كردم. احتمالا بجای كمپرسور از منابع ديگر مثل تلمبه يا تلمبه برقی يا باطری يا حتی باد چرخ هم بتوان برای ايجاد فشار استفاده كرد.

بعد از همه اين كار ها، باز هم روشن نشد. شايد از لحاظ كامپيوتری خطايی ثبت شده بود كه جرقه زنی صورت نمی گرفت يا چيز ديگری. كمی ماشين را هل دايم اما جواب نداد. يك بنده خدايی گفت ببنديمش به ماشين ديگری و بكشيم تا روشن شود اما حرفش را فوراً رد كردم. در آخر ماشين را بكسل كرديم تا به تعميرگاه ببرم. در مسير همان ايده را امتحان كردم. در يك سرپايينی سوئيچ را باز كرده در دنده 2 قرار دادم اما تاثيری نداشت. البته سرپايينی را بخاطر فشار نيامدن به ماشين كشنده انتخاب كردم. سرپايينی بعدی دنده 4 گذاشتم بعد از اندكی كه خلاص كردم ماشين روشن بود! درست شد.


محدوده زرد به كوئل (Coil) اشاره می كند. ابتدا بايد سوكت كوئل (محدوده سبز) باز شود. سپس لوله بخار بنزين از نقاط آبی رنگ جدا شود تا مانع كار كردن نباشد. بعد از آن با باز كردن پيچ های كوئل ( دايره های قرمز) كوئل از جای خود خارج می گردد. احتياط: تمامی اين سوكت ها و لوله ها براثر گرما ترد و شكننده می شوند هنگام باز كردن نهايت احتياط بكار گرفته شود.

محدوده قرمز به ريل سوخت اشاره می كندكه برای آزاد شدن آن كه شبيه لوله با چهار انشعاب و يك مجرای ورودی و يك ولو (Valve) در انتها است، دو پيچ كه در دايره های زرد اشاره شده و از نوع ستاره ای هستند و يك مهره در وسط (رنگ سبز) بايستی باز شوند. و سپس گيره هايی كه در مستطيل های آبی قرار گرفته اند. و بعد از آن بايد سوكت های الكتريكی از آنها جدا شود.

خطوط زرد به گيره اتصال نازل انژكتور به ريل سوخت اشاره می كنند كه راحت باز می شود و خطوط قرمز به گيره سوكت الكتريكی كه اگر خواستيد آنها را جدا كنيد بايد بسيار مواظب آنها باشيد كه پايين نيفتند. اگر آنها جدا شدند، موقع بستن ابتده گيره ها را بر سر سوكت ها نصب كنيد و بعد سوكت ها را جا بزنيد كه موقع جا رفتن سوكت صدای كليك خواهد آمد.

از آنجايی كه ريل سوخت بين سوزن ها و پيچ وسطی گير كرده است برای خارج كردن آن بايد كمی از زور استفاده شود! من ابتدا با فاصله انداختن بين انشعاب ريل و نازل انژكتور و كج كردن ريل، نازل ها را خارج كردم. اگر خواستيد رابط الكتريكی را هم بيرون بياوريد بايد سوكت آنرا از پشت جدا كنيد، البته لزومی ندارد.

محدوده های قرمز به O-Ring های قسمت نازل به سر سيلندر اشاره دارند كه فرسوده و له شده بودند و اگر امكانش بود بهتر است تعويض شوند. اما O-Ring های بالايی بسيار سالم بودند. بنابر توصيه ای كه پيوند آنرا در بالا آورده ام، موقع بستن به اين دو ناحيه گريس زدم.

نكته: مواظب افتادن دو بوش برنجی كه در تصوير پايين يكی از آنها به وضوح ديده می شود باشيد چون در جای خود زياد محكم نيستند.

توصيه احتياطی: همزمان شمع ها را باز نكيد چون احتمال افتادن پيچ، مهره يا گيره ها به داخل سيلندر وجود دارد كه در صورت وقوع بسيار دردسر ساز خواهد شد و اگر ناديده گرفته شود صدمات جدی وارد خواهد آورد.

نازل های انژكتور از كدام سمت شمرده می شوند؟!

[بهار 1394]

مدتی بود كه گاهی موتور ماشين سه كار می كرد. زمستان خوب بود اما با شروع گرما بدتر شد. سوزن های انژكتور را به همان روش های ابداعی سرويس كردم اما برطرف نشد. در نهايت با مراجعه به خدمات تنظيم موتور و دياگ مشخص شد سنسور شماره 2 خراب است. و اين قبل از سفری به تهران بود. بدون تعويض نازل راهی شديم و تقريبا تمام مسير با سه سيلندر رفتيم. در تهران به چراغ برق رفتم و در يكی از پاساژها سه نمونه نازل بود: دست دوم (يا بقول خودش استوك) چينی 65 و اصلی 132 هزار تومن. من هم از توی سطل استوك ها يكی برداشتم!

حالا فقط بايد می فهميدم سوزن شماره 2 كدام است. هرچه در اينترنت گشتم چيزی پيدا نكردم فقط در يك سايت گفته شده بود سوزن چهار همانی است كه سمت واتر پمپ است و دلايلی مطرح كرده بود كه چرا اين سوزن شماره چهار بيشتر از بقيه عيب می كند. (آدرسش را دوباره پيدا نمی كنم)

احتمالا ترتيب شمارش سوزن ها منطبق با سيلندر ها باشد اما نمی دانم! پس بر اساس ملاك بالا سوزن شماره 2 دومی از سمت راننده است و من همانرا با نازل استوك عوض كردم؛ درست شد!

البته يك اشكال كوچولو هست اينكه ثانيه های اول بعد از استارت سه كار می كند و بعد درست می شود.

نمی دانم آيا نازلی كه خراب شده قبلا در مكان شماره چهار بوده يا نه چون در سرويس قبلی جای آنها را عوض كردم.

پرش به بالای صفحه

Created: 2010-01-04
Last Modified: 2016-01-16

به حقوق دیگران احترام بگذارید
Copyright © 2015 www.hooman.org