Hooman.org

Created: 2016-01-30
Last Modified: 2016-02-08

تويوتا كرولا

کروز کنترل   (Cruise Control)

عنوان های این صفحه  

کروز کنترل چیست؟

کروز کنترل امکان آنرا فراهم می کند که خودرو باسرعت ثابتی به حرکت ادامه دهد بدون اینکه راننده پدال گاز را فشار دهد، راننده تعیین می کند که سرعت چقدر باشد.

در واقع کروز کنترل در کنار دنده اتوماتیک رفاه و راحتی راندن را دو چندان می کند.

البته از کروز کنترل - بطور مفید - فقط می توان در جاده های بسیار طولانی، بدون پیچ های نسبتا تند و بدون افت و خیز در شیب جاده استفاده کرد که می توان ساعتی با سرعت ثابت راند.

خودرو را با فشردن پدال گاز به سرعت دلخواه می رسانید؛ مثلا 100 کیلومتر در ساعت، و بعد با فشردن دکمه ای خودرو با سرعت 100 به حرکت ادامه می دهد و راننده پای خود را از روی پدال گاز بر می دارد.

کروز کنترل چطور کار می کند؟

برای فعال کردن و صدور دستور به سیستم کروز کنترل اهرمی در کرولا تعبیه شده که در پایین سمت راست فرمان و متصل به آن است، یعنی اهرم کروز کنترل با فرمان می چرخد و در نتیجه وقتی فرمان چرخانده شده جای اهرم کروز کنترل نیز تغییر کرده است.

اولین اقدام برای استفاده از کروز کنترل روشن کردن آن است. توجه داشته باشید که صرفا با روشن کردن آن، کروز کنترل فعال نشده و کار نمی کند.

اقدام بعدی رساندن خودرو با فشردن پدال گاز به سرعت مورد نظر و بعد فشردن اهرم - برای لحظه ای - به سمت پایین و تنظیم (SET) کردن آن است. این عمل به کروز کنترل فرمان می دهد که از این پس سرعت خودرو را ثابت نگاه دارد، انگاری که شخس دیگری بجای شما گاز بدهد تا شما بتوانید پایتان را از روی پدال گاز بردارید.

تنظیم دقیق سرعت

به منظور تنظیم دقیق تر سرعت می توان از اهرم کروز کنترل استفاده کرد. اگر اهرم را به سمت بالا ببریم سرعت زیاد می شود و اگر اهرم را به سمت پایین بیاورین سرعت کم خواهد شد. توجه داشته باشید که بالا و پایین بردن اهرم کارایی دیگری هم داشت یعنی وقتی خواستیم کروز کنترل را بر روی سرعت مورد نظر قفل کنیم هم آنرا پایین زدیم. حال که کروز کنترل در حال کار است، پایین یا بالا بردن آن سرعت ثابت را کاهش یا افزایش می دهد.

تغییر سرعت با فشردن اهرم را به دو شیوه می توان انجام داد. روش پله پله و روش ممتد. منظورم از پله پله این است که برای لحظه ای اهرم را بالا یا پایین ببریم و رها کنیم. در هر بار به مقدار 1 مایل در ساعت یا 1.6 کیلومتر در ساعت سرعت خودرو کم یا زیاد خواهد شد (بر اساس اطلاعات دفترچه راهنمای کرولا).

اما روش ممتد این است که شما اهرم را بالا یا پایین نگهدارید و رها نکنید تا سرعت خودرو به اندازه مورد نظر برسد و آنگاه اهرم را رها کنید.

چطور می توان کروز کنترل را لغو کرد

با کشیدن اهرم به سمت خودمان کروز کنترل فعالیت خود را لغو می کند، البته خاموش نمی شود فقط انگاری که به او گفته باشیم گاز را رها کن. عمل دیگری که کروز کنترل را لغو می کند ترمز گرفتن است. کمترین تماس پا با پدال ترمز که معنای ترمز داشته باشد کروز کنترل را لغو می کند. در صورت لغو شدن کروز کنترل وظیفه گاز دادن به خودرو به ما باز می گردد.

توجه داشته باشید که گاز دادن کروز کنترل را لغو نمی کند اگرچه ممکن است سرعت خودرو را افزایش دهد. یعنی اگر به مقداری روی پدال گاز فشار آوریم که از مقدار مورد نیاز برای آن سرعت بیشتر باشد، سرعت خودرو افزایش می یابد. اگر فشار بر پدال گاز کم باشد که هیچ اتفاقی نمی افتد. بنابر این اگر نیاز به سرعت بالاتر داشته باشیم، مثل سبقت گرفتن، با فشار گاز سرعت خودرو افزایش می یابد و پس از رها کردن پدال گاز وقتی سرعت کم شد و به سرعت تنظیم شده کروز کنترل رسید، دوباره آن سرعت را حفظ می کند.

کروز کنترل هیچ کنترلی بر روی ترمز خودرو ندارد. مثلا چی؟ مثلا کروز کنترل بر روی سرعت 100 تنظیم شده و می رود. ناگهان شما پدال گاز را آنقدر فشار می دهید که سرعت به 200 کیلومتر در ساعت می رسد. سپس ناگهان پایتان را از روی پدال گاز بر می دارید، کروز کنترل با خودش نمی گوید که اوه! راننده پدال گاز را ول کرد ترمز بگیرم تا دوباره به سرعت 100 بر گردم! بلکه آنقدر خودرو باید برود تا بر اثر ترمز موتور، اصطکاک هوا و یا شیب جاده به سرعت 100 باز گردد و کروز کنترل در آن سرعت ثابت نگاه دارد.

(البته این برایم جای سوال است که آیا وقتی سرعت خودرو از سرعت تنظیم شده بالاتر رفت و آنگاه راننده پدال گاز را رها کرد، آیا دریچه گاز به اندازه سرعت SET شده باز است یا بسته می شود تا خودرو به سرعت SET برسد و دوباره باز شود؟)

پس تا اینجا دو طریق که کروز کنترل را لغو می کند دانستیم؛ یک کشیدن اهرم به سمت خود و دوم ترمز گرفتن.

و البته باضافه کلاچ گرفتن در خودروی دنده دستی که آنهم باعث لغو کروز کنترل می شود.

چطور می توان به سرعت قبل باز گشت (Resuming)

کروز کنترل سرعت تنظیم شده (SET) قبل را در حافظه دارد. اگر بعد از لغو کروز کنترل مثلا با کشیدن اهرم یا ترمز، بخواهیم مجددا به سرعت قبلی برگردیم کافیست اهرم را به سمت بالا - لحظه ای - فشار دهیم (RES:Resuming). البته به شرطی که کروز کنترل را -کلا - خاموش نکرده باشیم، با کلید سر آن که روشن کردیم (ON/OFF)

دقت داشته باشید که برای بازگشت مجدد به سرعت قبل یک شرط وجود دارد و آن اینکه سرعت خودرو از حدود 40 کیلومتر در ساعت کمتر نشده باشد یا 25 مایل در ساعت. اگر چنین شود، برای بازیابی مجدد سرعت قبلی بایستی که سرعت را به 40 و بیشتر رساند و سپس می توان با (RES:Resuming) توسط کروز کنترل به سرعت قبل رسید. این روش آسانتر از تنظیم مجدد کروز کنترل است.

بازگشت مجدد به سرعت قبل راننده را از تکرار مجدد تنظیم سرعت کروز کنترل راحت می کند.

کروز کنترل در شرایط زیر کار می کند

سرعت خودرو کمتر از حدود 40 کیلومتر در ساعت (25 مایل در ساعت) نباشد.

در خودرو دنده اتوماتیک استاندارد:
اگر وضعیت دنده در (D) یا 3 باشد.

در خودرو دنده اتوماتیک Multi-Mode:
اگر وضعیت دنده در (D) باشد یا اگر وضعیت (S) انتخاب شده دنده 4 یا بالاتر باشد.

در خودرو دنده CVT (Continuously Variable Transmission):
اگر وضعیت دنده در (D) باشد یا اگر وضعیت (M) انتخاب شده دنده 4 یا بالاتر باشد.

توضیح: منبع اطلاعات بالا هم کتابچه راهنمای کرولا که در خودرو بود است و هم نسخه الکترونیکی آن که بصورت فایل PDF است و از اینترنت دانلود کردم. چون در هر منبع فقط دو نوع گیربکس توضیح داده شده.

افزایش سرعت ثابت

وقتی کروز کنترل تنظیم شده و در حال فعالیت هست نیز می توان مجددا به سرعت بالاتر تنظیم (SET) کرد. با فشردن گاز که موجب افزایش سرعت شود و فشردن اهرم به سمت پایین.

با روش مشابهی می توان سرعت کمتری برای کروز کنترل تنظیم کرد. ترمز گرفتن باعث لغو کروز کنترل می شود و کاهش سرعت را در پی دارد در همین حین فشار اهرم به پایین مجددا کروز کنترل را تنظیم (SET) می کند. البته توجه داشته باشید که چنین عملکردی نمی تواند به کنش های جاده پاسخ مناسب دهد و بجای ترمز استفاده شود.

شرایط لغو خودکار کروز کنترل

اگر یکی از شرایط زیر پیش بیاید کروز کنترل بطور خودکار لغو می شود:

اگر سرعت خودرو از سرعت جاری بیش از 16 کیلومتر در ساعت (10 مایل) کم شود. یعنی عامل جاده (مثلا گل) یا مانعی چنین کاهش سرعتی را باعث شود. در چنین حالتی امکان بازگشت مجدد به سرعت قبل وجود ندارد (RES:Resuming).

سرعت خودرو به کمتر از 40 کیلومتر در ساعت (25 مایل) کاهش یابد. اگر سرعت از 40 بالاتر برود امکان بازگشت (RES:Resuming) وجود دارد.

اگر سیستم کنترل پایداری خودرو (VSC: Vehicle Stability Control) بکار افتد (البته اگر خودرو مجهز به آن باشد).

چه وقت کروز کنترل مانع از ترمز موتور می شود؟

در شرایط زیر ماهیت کروز کنترل مانع از عملکرد ترمز موتور در صورت کاهش دنده (Downshifting) می شود.

در خودرو با دنده اتوماتیک استاندارد: اگر از (D) به وضعیت 3 برویم. چون باعث لغو کروز کنترل نمی شود.

در خودرو با دنده اتوماتیک Multi-Mode اگر در وضعیت (S) باشد و دنده را به 4 کم کنیم. چون باعث لغو کروز کنترل نمی شود.

در خودرو با گیربکس CVT اگر در وضعیت (M) باشد و دنده را از 7 و 6 و 5 به 4 کم کنیم. چون باعث لغو کروز کنترل نمی شود.

اگر کلید خودرو در سوئیچ نباشد و نیاز باشد که دنده از وضعیت (P) خارج گردد، دکمه Shift Lock کاربرد پیدا می کند. و می توان با فشرده نگاه داشتن آن دنده را از وضعیت پارک خراج کرد و یا به آن باز گرداند.

تجربه خودم در استفاده از کروز کنترل

تجربه کردم که استفاده از کروز کنترل میانگین سرعت و مسافت طی شده را بالا می برد چون اغلب - و نه الزاما همه - در مواجهه با شرایط پیش رو در جاده مثل پیچ جهت احتیاط کمی به اصطلاح گازش را شل می کنیم. یا در سربالایی ها سعی نمی کنیم به خودرو گاز دهیم تا سرعت حفظ شود و نیروی جاذبه باعث کند شدن سرعت خودرو می شود و ما زیاد با آن نمی جنگیم (اغلب).

اما کروز کنترل چنین ملاحظاتی ندارد. اگر عاملی بخواهد باعث کاهش سرعت گردد، چنان دست بکار می شود که جز وحشی شدن عبارت بهتری نمی یابم! همچنین در پیچ ها و جاده های پر افت و خیز افسار گسیخته می شود.

در کتابچه راهنما نیز استفاده از کروز کنترل در چنین جاده هایی و جاده های لغزنده، بارانی، یخزده یا ترافیک شلوغ منع شده است.

همچنین گاهی اوقات عوامل جاده ای مثل یک سر بالایی باعث می شود برای ثابت نگاه داشتن سرعت خودرو تلاش بیشتری کند و یک دنده معکوس اعمال کند گاهی اوقات این تلاش باعث فراتر رفتن سرعت خودرو از حد تعیین شده برای کروز کنترل می شود البته این فراتر رفتن زیاد نخواهد بود و نیز زیاد ادامه نخواهد یافت.

نکته دیگر که دوباره تکرار می کنم؛ کروز کنترل فقط وظیفه دارد نگذارد سرعت خودرو از سرعت تنظیم شده کمتر شود نه اینکه مانع فراتر رفتن سرعت خودرو مثلا در سرپایینی شود.

توصیه من به کسانی که کم تجربه هستند این است که در مواجعه با چنین موقعیت هایی دنبال اهرم کروز کنترل نگردید بجای آن سریعا یک کوچولو به پدال ترمز فشار آورید تا هم کروز کنترل لغو شود و هم به خودرو عقبی اطلاع داده باشید که سرعتتان کم می شود.

گیربکس اتوماتیک Multi-Mode چیست؟

در این گیربکس بجای وضعیت های 3/2/L وضعیت S با دو موقعیت بالا و پایین (+/-) قرار دارد که در محدوده 1 تا 5 قابل تنظیم است. با تنظیم بر روی هر دنده گیربکس از آن بالا تر نمی رود ولی کماکان تا آن دنده به همان صورت اتوماتیک عمل می کند. وضعیت (D) نیز سر جای خودش باقیست.

در راهنما نوشته شده که بدلیل اطمینان بابت ایمنی و کارایی رانندگی، در برخی مواقع امکان کم کردن دنده (Downshifting) وجود ندارد که با آلارم همراه است، هر چند که اهرم دنده به موقیت منفی برود.

گیربکس CVT (Continuously Variable Transmission) چیست؟

گیربکس های CVT هر چند که چیز جدیدی نیستند اما از ورود آنها به عرصه خودروسازی زمانی نمی گذرد. بر این گیربکس ها انتقادات مثبت و منفی وارد است که از بحث این موضوع خارج است و می توانید به وب سایت ها مراجعه کنید. اما از لحاظ عملکرد بدین گونه هستند که هیچ تعداد دنده مشخصی در گیربکس تعبیه نشده و تغییر ضریب شفت ورودی به خروجی گیربکس بر روی یک شیب تغییر می کند بنابر این هنگام سواری هیچ تکانه تغییر دنده وجود ندارد. خودروی نیسان مورانو از خودروهایی است که از این گیربکس بهره می برد و در ایران وجود دارد.

در این گیربکس (در کرولا) بجای وضعیت های 3/2/L در اتوماتیک استاندارد یا وضعیت S در Multi-Mode موقعیت M تعبیه شده است با دو موقعیت بالا و پایین (+/-) که در محدوده 1 تا 7 قابل تنظیم است. اگر گیربکس در وضعیت M قرار داشته باشد با تنظیم بر روی هر شماره، گیربکس در آن دنده می ماند. البته اگر سرعت - برای آن دنده - خیلی زیاد یا خیلی کم باشد، گیربکس بطور خودکار دنده را عوض می کند. وضعیت (D) نیز سر جای خودش باقیست.

کرولای CVT ممکن است مجهز به اهرم های پشت فرمان برای کاهش و افزایش دنده باشند که همانند همان موقعیت های روی اهرم دنده می توان از آنها استفاده کرد اما آنها باعث یک تفاوت در حالت (D) می شوند. و آن اینکه در حالت (D) نیز بطور موقت می توان با اهرم های پشت فرمان دنده ها را کم و زیاد کرد البته این حالت موقتی است و اگر خودرو متوقف شود و یا برای مدت مشخصی در یک دنده گاز بخورد خود بخود به حالت تمام اتوماتیک باز می گردد.


پژو 206 1.4
تجربه داشتن و نگهداری پژو 206 تيپ 2
تعویض واشرسرسیلندر پژو 206 تیپ 2
باز و بسته کردن و تعویض ذغال و اتوماتیک سلونوئید استارت پژو 206
تعویض کاسه نمد سر میل لنگ، تسمه تایم و تسمه دینام
تعویض رولبرینگ های اکسل عقب پژو 206
تعويض رله نور پايين در جعبه فيوز مدل دلفی BSM BM34 DELPHI
تعويض صفحه پشت كيلومتر پژو 206
درباره ديسك های ترمز سوراخ دار چاكدار و كانال دار
باز كردن و بستن پمپ بنزين 206
مجموعه تصاوير پمپ الكتريكی بنزين پژو 206
تعويض لنت های ترمز جلو و لوازم ترمز 206
ترمز عقب 206 تيپ دو - تعويض لنت، لوازم پيستون
روشن شدن چراغ روغن افت فشار روغن و كم كردن روغن پژو 206 TU3
تعويض لاستيك دسته موتور پايين پژو 206 تيپ 2
تعويض دسته موتور دو سر پيچ پژو 206
تعويض فن رادياتور و باز كردن تمام اجزاء جلو سپر ضربه گير قاب فن بصورت تصويری
باز کردن سپر جلو و چراغ پژو 206
تعویض شمع پژو 206 TU3
تعویض سیم کلاچ پژو 206 تيپ دو
باز كردن و تراش كاتاليزور اگزوز جوشكاری فلنج اگزوز پژو 206 TU3
فهرست هزينه و تعمير سرسيلندر، ديسك و صفحه كلاچ، BSI و ساير 1390
فهرست تعميرات جلوبندی و ديسك ها و غيره در اسفند 1392 پژو 206
انژكتور پژو 206 تيپ دو tu3 باز كردن و شستشو
رد كردن تسمه تايم و كج شدن سوپاپ ها در سفر با پژو 206
پژو 407 و 307 در مقابل 405 و 205 در برنامه تاپ گیر

تويوتا كرولا    XLI   2012
انتخاب خودرو جهت خريد
خريد تويوتا كرولا
توصيف تويوتا كرولا
راندن با دنده اتومات
کروز کنترل
امکانات و آپشن ها

كامپيوتر
رایت کردن سی دی و دی وی دی با نرم افزار نرو اكسپرس Nero Express
سی دی و دی وی دی درایو مجازی Virtual CD DVD Drive and Images
لپ تاپ لنوو E540-B و نصب ويندوز اكس پی بر روی آن - Hooman.org
انواع فايل های كامپيوتر

سير و سفر
چشمه باداب سورت در اروست ساری با عكس و عكس های باغ پرندگان در تهران در نوروز 1393
سفر شهريور و مهر 1391 ياسوج شهركرد خرم آباد كرمانشاه سنندج تبريز اروميه آستارا فومن تهران
سفر در شهريور 1390 بندرعباس همدان تهران با 206
سفر از بندرعباس به تهران و بلعکس فروردین 1389 با اتومبیل شخصی پژو 206
سفر نوروزی 1389 از بندرعباس به تهران و بلعکس با اتومبیل شخصی
سفر نوروزی 1388 از بندرعباس به تهران و بلعکس با اتومبیل شخصی
جاده ساحلی بندرلنگه، بندر كنگ، بادگير ها، آب انبار، كشتی (لنج) بتنی، هتل ديپلمات

ساير
درباره دوربين عكاسی فوجی فيلم Fujifilm HS10
گوشی تلفن همراه Dorado K-68 (مطلب قديمی!)

 
Free Website Translator