Hooman.org

Created: 2016-01-03
Last Modified: 2016-02-15

تويوتا كرولا

توصيف خودرو

در اين صفحه توصيفاتی بر كرولای XLI 2012 با كاركرد 9000 كيلومتر نوشته ام كه با طی 9000 كيلومتر در جاده و شهر بدست آمده. ضمنا در اين صفحه هر جا از كرولا نام می برم منظور همين كرولای خريداری شده است.

كمتر كسی تا قبل از رويت و قرارگرفتن درون كرولا باور می كرد كه كاركرد آن 9000 كيلومتر باشد. چون در جنوب و بندرعباس كه ما ساكن هستيم عموما كاركرد خودروها بسيار بالاست و نگهداشتن آن مرسوم نيست. در حالی كه برای مثال در تهران می توان خودروهايی مدل پايين با كاركرد های خيلی پايين پيدا كرد. برای نمونه پژو 206 مدل 82 با كاركرد 20 هزار ديدم، البته مالكش هم شخص عتيقه ای بود! در حالی كه در اينجا ديدن خودروی يك سال قبل با 100 هزار كيلومتر كاركرد يا بيشتر عجيب نيست. همين كرولای 2012 كه ما خريديم از زمان ترخيص تا اواخر سال 2015 حدود 10 هزار تا كاركرده بود درحالی كه ظرف چند ماه به 18 هزار رسيده كه بيشتر مسافت طی شده در سفر بوده است. بايد ملاحظه كرد نزديكترين مكان به شهری مثل بندرعباس جهت استراحت و تفريح و فرار از گرمای طولانی مدت آن 400 كيلومتر فاصله دارد كه در استان كرمان واقع است، يا شيراز در استان فارس 700 كيلومتر فاصله دارد. بطور كلی پراكندگی مكان ها در استان های جنوبی زياد است. از سوی ديگر اينطور استنباط كرده ام كه ملاحظات اقتصادی در جنوب متفاوت از نقاط ديگر است و اين را متاثر از شرايط آب و هوايی و زمينه های اقتصادی می پندارم.

و اما كرولا. كرولا بسيار نرم است و فنربندی و تعليق بسيار نرمی دارد مخصوصا اين كرولا كه دارای رينگ 15 است كه نسبت به رينگ 16 و 17 فاق لاستيك بلندتری دارد. البته در مواجهه با دست انداز های كوچك كمی با سر و صدا و تكان همراه است كه ظاهرا نرمال است چون در نمايندگی بازديد شد و موردی نداشت.

نرم بودن كرولا به تعليق و فنربندی محدود نمی شود؛ حركت آن نيز بسيار نرم است. با اندك فشردن پدال خودرو با سكوت و نرمی خاصی به حركت در می آيد كه آب در دل آدمی تكان نمی خورد.

اگر پدال گاز بی محابا فشرده شود، غرش موتور روی ديگر اين لطافت را نشان می دهد. البته غرش كرولا در مقايسه با عربده 206ی كه دارم مثل قطعه سونات می ماند! وقتی شما توقع شتاب بيشتری می كنيد حركت كرولا نيز توام با تكانه های تعويض دنده خواهد شد كه البته فقط قابل حس می گردند.

گيربكس كرولا كه وظيفه انتقال نيرو از موتور به چرخ ها را دارد با چهار دنده صورت می گيرد كه شايد به نظر تعداد كمی بيايد. اما كافی است! گيربكس هم در كنار ساير اجزاء دارای همان ذات نرم می باشد. تعويض دنده ها بسيار نرم صورت می گيرد. اگر محيط ساكت باشد صدای عوض شدن دنده هم زيباست است.

هر چند گيربكس اين مدل كرولا تيپ ترونيك (Manumatic) نبوده و فاقد اهرمی جهت دخالت راننده در بالا و پايين بردن دنده است، اما در واقع اهرم دنده معكوس درست زير پای راست راننده قرار گرفته! اگر پدال گاز به نرمی فشرده شود، خودرو در همان دنده آرام آرام شتاب می گيرد. با كمی فشردن بيشتر پدال گاز، گيربكس يك دنده معكوس اعمال می كند تا خودرو هر چه سريعتر به سرعت مورد نظر راننده برسد. در همين زمان با فشار بيشتر بر روی پدال گاز، گيربكس دومين معكوس را هم بی رحمانه اعمال می كند انگاری كه تعجيل او از راننده نيز بيشتر است، صدای موتور بلند می شود و دور موتور تا 6000 هم بالا می رود. از آنجايی كه همه چيز در كرولا با نرمی و سكوت برگزار می شود چنين عملكردی توجه اكيد سرنشينان را برمی انگيزد.

قدرت موتور كرولا به حجم 1.8 ليتر حداكثر 136 اسب بخار است كه از موتور 2ZR-FE VVT-i با 16 سوپاپ ساخت تويوتا استخراج شده و بايستی كه وزن بيش از 1300 كيلوگرمی خودرو بعلاوه سرنشينان را جابجا كند كه خودروهای ديگر با قدرت بيشتر كم نيستند. اما عملكرد كرولا بسيار دلنشين است.

توقع قدرت بيشتر مستلزم صرف انرژی بيشتر يعنی مصرف سوخت بالاتر است. همين كرولای 1.8 ليتری چندان كم مصرف نيست و با سرعت 110 تا 120 كيلومتر در جاده مسطح 6.7 ليتر در 100 كيلومتر بنزين مصرف می كند. در اين مدل امكان مشاهده لحظه ای مصرف سوخت روی نمايشگر داشبرد ممكن است.

دنده اتوماتيك بودن خودرو مزيت بسيار ارزشمندی است كه رفاه و آسايش را فراهم می كند و راننده را از چپاندن دسته دنده از اين سوراخ به آن سوراخ فارغ می كند! هرچند كه گيربكس اتوماتيك بر قيمت و پيچيدگی خودرو بيفزايد. يا محدوديت هايی ايجاد می كند مثل اينكه ديگر نتوان ماشين را با هل روشن كرد!

اما حتی در خودروی اتوماتيك هم راننده با اهرم تعويض دنده سرو كار دارد و كاملا هم از آن فارغ نيست. اگر به دلايلی نظير چراغ قرمز طولانی مجبور به توقف باشد بايستی كه گيربكس را بر روی حالت خلاص (N) قرار دهد تا گيربكس تحت فشار نباشد. از سوی ديگر ترتيب قرار گيری وضعيت های گيربكس - كه تا بوده چنين بوده - كمی مزحك است. مثلا برای رفتن به وضعيت پارك (P) از وضعيت حركت (D) بايد از روی وضعيت دنده عقب (R) گذشت.

اگر گيربكس كرولا در وضعيت حركت باشد حتی بدون فشردن پدال گاز به جلو حركت می كند و برای ممانعت بايستی كه حتما پا روی پدال ترمز باشد. كسی كه سالها پيش كريسيدای اتوماتيك (مدل نيروی انتظامی) داشت می گفت كه خودرو بدون گاز در دنده جلو حركت نمی كرد. در سربالايی، در دنده حركت به جلو كرولا می ايستد و به عقب بر نمی گردد خاصيتی كه همه خودروهای اتوماتيك بايد داشته باشند و برخی خودروهای غير اتوماتيك آنرا شبيه سازی می كنند نظير جك S5.

از امكانات رفاهی ديگر كروز كنترل است. سيستمی كه به راننده امكان می دهد سرعت خودرو را روی مقدار مشخص قفل كرده و پايش را از روی پدال گاز بردارد.

در داخل اتاق كرولا جاهای متعدد برای قرار دادن اشياء قابل توجه هستند. در داخل هر چهار درب كرولا جا برای قرار دادن اشيائی مثل بطری هست. زير دستی وسط سرنشينان جلو دو طبقه كوچك و بزرگ جای قراردادن اشياء دارد. داشبرد روبروی سرنشين جلو دو محفظه دارد. در جاهای مختلف داشبرد مكان های كوچكی برای قراردادن اشياء تعبيه شده. بين دو چراغ سقفی، مكانی برای قراردادن عينك در نظر گرفته شده. اما با همه اينها جای مناسبی برای گوشی مبايلم پيدا نكردم و مجبور هستم آنرا در جا ليوانی بگذارم! برای سرنشينان عقب هم در وسط پشتی زير دستی و جاليوانی تعبيه شده كه باز و بسته می شود. البته به لحاظ موقيت جاليوانی عقب، تكان های جاده بيش از جلو برروی مايعات ليوان ها اثر می گذارد.

يكی ديگر از كيفيت هايی كه نظرم را جلب كرده كارايی تنظيم دريچه های هوا است بطوری كه بر روی هر موقيت تنظيم شود كاملا از همان دريچه و موقيت هوا (سرد يا گرم) جريان پيدا می كند و ساير كانال ها كاملا بسته می شوند.

نور دو چراغ مجزای كابين جلو، بسيار قوی است و تقريبا مزاحم شخص ديگر نيست.

ته صندوق عقب و پشت صندلی رديف عقب يك صفحه مقوايی قرار گرفته كه جالب نيست. احتمالا به خاطر سهولت در بيرون آوردن موقع خواباندن صندلی های عقب برای قراردادن بار از اين جنس انتخاب شده.

در کرولا برای چهار سرنشین از جمله راننده دستگیره بالای درب وجود دارد. از باب مقایسه با 206 که راننده دستگیره بالای درب ندارد.

دكمه تنظيم آيينه ها جای خوبی نيست و در طی اين مدت نتوانستم به جای آن عادت كنم و بايد با چشم جای آنرا پيدا كنم.

داشبرد كرولا بسيار ساده و شيك است. رويه آن و رويه درب ها از جنس نرم می باشد.

نور پايين علامتی در داشبرد ندارد و فقط نور بالا علامت دارد. برای روشن کردن نور بالا بطور ثابت، بایستی که اهرم چراغ ها را به سمت جلو فشار داد برخلاف 206 که به سمت فرمان می کشیم. البته برای نور بالای موقت و به اصطلاح، علامت دادن باید آنرا به سمت فرمان کشید.

تحدب آيينه های كناری زياد است مخصوصا نسبت به 206 كه به آن عادت كرده ام و اين باعث شد نتوانم تا مدتی فاصله خودرو عقبی را درست تخمين بزنم و بايست به آيينه وسط نگاه كنم. اما آيينه ها هم بزرگ هستند و هم وسعت ديد خوبی دارند.

در موتور كرولا برای حصول تايمينگ بجای تسمه از زنجير استفاده شده و از شر آن به دور است.

فرمان كرولا برقی است (در مقابل هيدروليكی). فرمان بسيار نرم است. با بالا رفتن سرعت سفت می شود و مثل فنر به حالت مستقيم بر می گردد.

پدال ترمز به كوچكترين تماس پا واكنش نشان می دهد. در صورت ترمزگيری شديد ABS وارد عمل می شود كه همراه با صدايی شبيه در رفتن فنر است كه در اين مورد در كتابچه راهنما توضيح داده شده كه نرمال است.

ظرفيت باك كرولا 50 ليتر است كه ظرفيت زيادی نيست هرچند كه خودروی پرمصرفی نباشد. هيچ وقت نشده كه بيش از 40 ليتر بنزين بگيرد حتی وقتی كه برای مدتی چراغ اخطار آن روشن شده بود.

بطور معمول تويوتا ها با كمترين امكانات و آپشن عرضه می شوند اما اين به آن معنی نيست كه تويوتا آپشن ها را در نظر نگرفته است. مجموعه گسترده ای از آپشن های فابريك برای كرولا وجود دارند. پولی كه بابت يك تويوتا نظير اين كرولا پرداخت می شود، تماما بابت اجزاء اصلی يك خودرو مثل موتور، بدنه و سيستم تعليق آن است نه ليست بلندی از آپشن ها مثل: تنظيم برقی صندلی راننده و سرنشين كناری، گرمكن صندلی، گرم كن فرمان، ترمز دستی برقی، درب صندوق عقب برقی، تهويه دوگانه، تنظيم فرمان برقی، استارت بدون كليد، ماساژور، ...

ارتفاع كف كرولا از زمين كمتر از خودروهای ديگر نيست اما بخاطر نرمی فنرها، با داشتن چند سرنشين مواقعی مثل عبور از موانع و سرعت گيرها - مخصوصا آنها كه نزديك ايست بازرسی ها هست - به مانع برخورد می كند و بايد با احتياط عبور كرد.

دور موتور كرولا در جاده هموار و با سرعت حدود 110 كيلومتر درساعت در دنده 4 بين 2800 تا 2900 دور در دقيقه است. دور موتور در حالت درجا بدون كولر 600 دور در دقيقه و با كولر تا 800 دور در دقيقه نوسان می كند.

شرحی بر تصویر روبرو: نشانگر سبز سمت چپ دورشمار علامت روشن بودن کروز کنترل می باشد، البته الزاما به معنای فعال بودن آن نیست. نمایشگر پایین دور شمار عدد 7.1 را نشان میدهد که مصرف در آن مقطع زمان است و بر اساس لیتر در صد کیلومتر میباشد. نشانگر پایین سرعت سنج مقدار مسافتی است که از زمان پرکردن باک قبلی طی شده.


پژو 206 1.4
تجربه داشتن و نگهداری پژو 206 تيپ 2
تعویض واشرسرسیلندر پژو 206 تیپ 2
باز و بسته کردن و تعویض ذغال و اتوماتیک سلونوئید استارت پژو 206
تعویض کاسه نمد سر میل لنگ، تسمه تایم و تسمه دینام
تعویض رولبرینگ های اکسل عقب پژو 206
تعويض رله نور پايين در جعبه فيوز مدل دلفی BSM BM34 DELPHI
تعويض صفحه پشت كيلومتر پژو 206
درباره ديسك های ترمز سوراخ دار چاكدار و كانال دار
باز كردن و بستن پمپ بنزين 206
مجموعه تصاوير پمپ الكتريكی بنزين پژو 206
تعويض لنت های ترمز جلو و لوازم ترمز 206
ترمز عقب 206 تيپ دو - تعويض لنت، لوازم پيستون
روشن شدن چراغ روغن افت فشار روغن و كم كردن روغن پژو 206 TU3
تعويض لاستيك دسته موتور پايين پژو 206 تيپ 2
تعويض دسته موتور دو سر پيچ پژو 206
تعويض فن رادياتور و باز كردن تمام اجزاء جلو سپر ضربه گير قاب فن بصورت تصويری
باز کردن سپر جلو و چراغ پژو 206
تعویض شمع پژو 206 TU3
تعویض سیم کلاچ پژو 206 تيپ دو
باز كردن و تراش كاتاليزور اگزوز جوشكاری فلنج اگزوز پژو 206 TU3
فهرست هزينه و تعمير سرسيلندر، ديسك و صفحه كلاچ، BSI و ساير 1390
فهرست تعميرات جلوبندی و ديسك ها و غيره در اسفند 1392 پژو 206
انژكتور پژو 206 تيپ دو tu3 باز كردن و شستشو
رد كردن تسمه تايم و كج شدن سوپاپ ها در سفر با پژو 206
پژو 407 و 307 در مقابل 405 و 205 در برنامه تاپ گیر

تويوتا كرولا    XLI   2012
انتخاب خودرو جهت خريد
خريد تويوتا كرولا
توصيف تويوتا كرولا
راندن با دنده اتومات
کروز کنترل
امکانات و آپشن ها

كامپيوتر
رایت کردن سی دی و دی وی دی با نرم افزار نرو اكسپرس Nero Express
سی دی و دی وی دی درایو مجازی Virtual CD DVD Drive and Images
لپ تاپ لنوو E540-B و نصب ويندوز اكس پی بر روی آن - Hooman.org
انواع فايل های كامپيوتر

سير و سفر
چشمه باداب سورت در اروست ساری با عكس و عكس های باغ پرندگان در تهران در نوروز 1393
سفر شهريور و مهر 1391 ياسوج شهركرد خرم آباد كرمانشاه سنندج تبريز اروميه آستارا فومن تهران
سفر در شهريور 1390 بندرعباس همدان تهران با 206
سفر از بندرعباس به تهران و بلعکس فروردین 1389 با اتومبیل شخصی پژو 206
سفر نوروزی 1389 از بندرعباس به تهران و بلعکس با اتومبیل شخصی
سفر نوروزی 1388 از بندرعباس به تهران و بلعکس با اتومبیل شخصی
جاده ساحلی بندرلنگه، بندر كنگ، بادگير ها، آب انبار، كشتی (لنج) بتنی، هتل ديپلمات

ساير
درباره دوربين عكاسی فوجی فيلم Fujifilm HS10
گوشی تلفن همراه Dorado K-68 (مطلب قديمی!)

 
Free Website Translator