Hooman.org

Created: 2016-01-25
Last Modified: 2016-01-30

تويوتا كرولا

رانندگی با کرولا اتوماتیک

راندن با خودروی اتوماتیک - مرخصی پای چپ

رانندگی با خودروی اتوماتیک فوق العاده راحت تر از خودروی دنده دستی است. در واقع راننده هر قدر هم که ناشی باشد نمی تواند باعث خاموش شدن آن بشود، آنطور که با عملکرد نادرست با کلاچ در خودروهای دنده دستی اتفاق می افتد. اما - شاید - برای کسی که با خودروی اتوماتیک هیچ آشنایی نداشته باشد، چگونگی به حرکت درآوردن آن مبهم باشد. برای من اینطور بود هرچند بعد از چند لحظه دیگر همه چیز برایم روشن شد!

راندن خودروی دنده اتوماتیک همانند راندن ماشین شارژی بچه ها می ماند، با این تفاوت که آنها برای ایستادن کافیست پا را از روی پدال گاز بردارند، اما در خودروی واقعی باید ضمن رها کردن گاز پدال ترمز را فشرد!

مشکلی که اوایل برایم پیش می آمد، و برای کسان دیگر هم دیدم پیش می آید، عملکرد پای چپ است. چون در خودروی دنده دستی عادت کرده ایم که لحظه به لحظه با پای چپ پدال کلاچ را فشار دهیم، در موقع راندن با خودروی دنده اتوماتیک هم ناخودآگاه پای چپ می خواهد پدال کلاچ را فشار دهد اما چون پدال کلاچی در کار نیست و پدال ترمز بزرگ است، پای چپ آن را فشار می دهد که باعث ترمزگیری محکم و غیر منتظره می شود.

در واقع در هنگام راندن خودروی دنده دستی هم راننده هیچگاه با پای چپ ترمز نمی گیرد و این پای راست است که بین پدال های گاز و ترمز جابجا می شود. پای چپ آزموده شده که با قدرت پدال کلاچ که در برخی خودروها بسیار سفت است را فشار دهد و اگر با آن پدال ترمز را فشار دهید خواهید دید که چقدر ناوارد و خشن است!

وقتی برای اولین بار پشت کرولا نشستم، شخصی که همراهمان بود به عنوان راهنمایی به من گفت که پای چپم را کاملا جمع کنم، انگار که اصلا پای چپ ندارم! و این توصیه خیلی مفید واقع شد و جواب داد.

راندن با خودروی اتوماتیک - انتخاب دنده مناسب

این را به عنوان راهنمایی برای کسانی می نویسم که هیچ وقت تجربه راندن خودروی اتوماتیک را نداشته اند مثل خودم.

وقتی پشت فرمان قرار می گیرید؛ فرمان که همان است، گاز هم که همان است و ترمز هم همان است فقط عرضش زیادتر شده. تنها پدال کلاچ حذف شده که در ازای آن پای چپ تان هم در مرخصی به سر می برد.

اولین و مهمترین نکته ای که هنگام قرار گرفتن پشت فرمان یک خودروی دنده اتوماتیک باید انجام دهید، حتی قبل از روشن کردن خودرو، این است که وقتی گاز نمی دهید پس پایتان باید روی پدال ترمز باشد. در بعضی خودروهای اتوماتیک اگر پدال ترمز فشرده نشود، خودرو استارت نمی خورد و روشن نمی شود، البته در کرولا این طور نیست.

توجه داشته باشید که خودروی اتوماتیک بدون گاز دادن هم حرکت می کند البته اگر دنده در وضعیت پارک (P) نباشد. در واقع تنها وضعیت پارک (P) است که می توان مطمئن بود خودرو به هیچ وجه از جایش تکان نمی خورد، چه خاموش و چه روشن. در دنده حرکت به جلو (D) یا حرکت به عقب (R) یا وضعیت های 3 و 2 و ال (L) خودرو بدون گاز دادن در جهت دنده حرکت می کند، ناگفته پیداست که در وضعیت خلاص (N) هم احتمال حرکت خودرو به خاطر شیب جاده به عقب در سربالایی یا به جلو در سر پایینی وجود دارد. البته ترمز دستی هم مانع حرکت خودرو در تمام حالات می شود اما خیلی بهتر است که حتی در صورت سلامتی کامل سیستم ترمز دستی، به آن اکتفا نکرد و پدال ترمز فشرده باشد. نکته اینکه اگر کرولا در وضعیت دنده حرکت به جلو (D/3/2/L) باشد و جاده شیب سربالایی داشته باشد، خودرو به عقب بر نمی گردد و البته جلو هم نمی رود و در جای خود می ایستد. این وضعیت برای بالارفتن از سربالایی با دنده عقب هم صادق است و خودرو بر نمی گردد. شروع حرکت در سربالایی وضعیتی است که در خودروهای دنده دستی مهارت راننده را می طلبد.

بعد از نشستن پشت فرمان و رعایت سایر نکات لازم در رانندگی مثل بستن کمربند و غیره و ذالک، با فرض بر اینکه دنده در موقعیت پارک (P) قراردارد و ترمز دستی هم کشیده و بالا است، بعد از فشردن پدال ترمز، موتور را روشن می کنید. با سوئیچ یا با دکمه (Keyless)

از حالا یعنی ابتدای حرکت تا رسیدن به مقصد که خودرو را پارک و آنرا ترک خواهید کرد با سه وضعیت دنده سرو کار خواهید داشت: جلو (D) خلاص (N) و احتمالا عقب (R)

پس از روشن شدن خودرو در حالی که پدال ترمز فشرده است، اهرم دنده را از وضعیت پارک (P) به وضعیت جلو (D) یا عقب (R) جابجا کنید. نکته اینکه اگر پدال ترمز فشرده نباشد دنده از وضعیت پارک (P) خارج نمی شود. نکته دیگر اینکه ممکن است خارج کردن دنده از وضعیت پارک (P) با یک تکانه همراه باشد و کمی سفت باشد. نکته بعدی اینکه بدیهی است برای رفتن به وضعیت حرکت (D) باید از وضعیت (R) عبور کرد که باعث ایجاد میل حرکت خودرو به عقب می شود که البته با توجه به فشرده بودن پدال ترمز توان جابجایی خودرو را نداشته و فقط خودرو اندکی بالا و پایین میرود. البته بعد از وضعیت دنده عقب (R) دنده خلاص (N) واقع شده که شرایط خاصی را ایجاد نمی کند. دقت داشته باشید که در وضعیت خلاص (N) خودروی دنده اتوماتیک هم مثل خودروی دنده ای واقعا خلاص است و با شیب جاده خود به خود حرکت می کند البته اگر پدال ترمز فشرده نباشد و یا ترمز دستی کشیده نباشد و یا در زیر چرخ ها مانع وجود نداشته باشد. در حالت خلاص (N) حتی میتوان خودرو را هل داد یا بکسل کرد اگرچه نمی توان روشن کرد!

پس از اینکه دنده در وضعیت حرکت (D) قرار گرفت، اهرم ترمز دستی را خوابانده و به تدریج پا را از روی پدال ترمز برمی دارید و به آرامی پدال گاز را فشار می دهید.

هر لحظه که نیاز به توقف بود بدون فکر کردن به وضعیت دنده فقط پدال ترمز را فشار میدهید و حتی توقف کامل می کنید و حتی در حالت توقف می مانید تا شرایط برای حرکت مجدد فراهم شده و با رها کردن پدال ترمز و فشردن گاز حرکت کنید. اگر تا قبل از این فقط راننده خودروی دنده دستی بوده باشید حتی ممکن است دستتان برای خلاص کردن به سمت دسته دنده برود و آنرا بگیرد.

اگر لازم شد از دنده عقب استفاده کنید، بدیهی است که باید خودرو را با ترمز متوقف کنید و درحالی که پدال ترمز را فشرده نگهداشته اید اهرم دنده را از (D) به وضعیت (R) برده و با رهاکردن ترمز و فشردن گاز به سمت عقب حرکت کنید. برای جابجاکردن دنده از وضعیت (D) به (R) و بلعکس باید از وضعیت (N) عبور کنید؛ مگر چاره دیگری هم هست؟!

در این نمونه از گیربکس مسیر حرکت وضعیت های دنده بصورت پله ای چیده شده که یکی از مزایای آن این است که احتمال جابجایی ناخواسته و نادرست دنده مثلا در حال حرکت به جلو به دنده عقب، کمتر شود. سعی کنید در جابجایی وضعیت های دنده ها این مسیر پله ای را رعایت کنید، بجای کشیدن اوریب دسته دنده.

و اما زمان استفاده از وضعیت خلاص. احتمال اینکه در مسیر حرکت به دلایل مختلف ناچار به توقف برای چند دقیقه یا بیشتر باشید هست مثل چراغ قرمز یا ترافیک سنگین یا ایست پلیس و غیره، و اگر قرار نیست خودرو را ترک کنید. در چنین مواقعی برای کاستن از فشار گیربکس دنده را به وضعیت (N) ببرید و قبل از حرکت دوباره به وضعیت (D) برگردانید. این دو وضعیت دنده یعنی (N) و (D) درست مجاور هم هستند و هیچ چیزی بین آنها نیست. البته باید در طول این مدت و بخصوص در زمان تغییر وضعیت پدال ترمز را فشرده نگه دارید.

از لحاض فنی، گیربکس های اتوماتیک از مکانیسمی به نام مبدل گشتاور (Torque converter) استفاده می کند که حکم دیسک و صفحه کلاچ را در گیربکس های دستی دارد. به زبان خیلی ساده، مبدل گشتاور پروانه ای است که در نوعی روغن (هیدرولیک) می چرخد و نیرو را از موتور به گیربکس منتقل می کند. توانایی های مبدل گشتاور بسیار متفاوت از دیسک و صفحه است اما با این حالت باید هوای آنرا داشت. وقتی خودرو در دنده حرکت (D) است و شما با فشردن پدال ترمز آنرا از حرکت باز داشته اید مثل این می ماند که در گیربکس دستی خودرو در دنده باشد و شما با ایجاد حال نیم کلاچ آنرا از حرکت باز دارید، حالتی که باعث از بین رفتن سریعتر صفحه کلاچ می گردد. اضافه می گردد که مبدل های گشتاور در انواع ماشین آلات سنگین نظیر لیفتراک های جدید و لوکوموتیو ها نیز استفاده می شود، پس نگران آن نباشید اما هوای آنرا داشته باشد. مبدل گشتاور بطور ذاتی ضریبی از دوران ورودی به خروجی را ایجاد می کنند.

ناگفته نماند که در زمان توقف بجای وضعیت خلاص (N) می توان از وضعیت پارک (P) استفاده کرد.

و در نهایت، قبل از خاموش کردن دنده را به وضعیت پارک (P) برده ترمز دستی را کشیده و موتور را خاموش می کنیم. البته وقتی دنده در وضعیت های دیگر هم هست می توان موتور را خاموش کرد - از کارکرد نمونه بدون سوئیچ (Keyless) اطلاع ندارم - اما با سوئیچ میتوان خاموش کرد. نکته اینکه میتوان در هر دنده خاموش کرد اما نمی توان سوئیچ را از جای خود بیرون آورد و حتما دنده باید در وضعیت پارک (P) باشد تا سوئیچ خارج شود.

اگر کلید خودرو در سوئیچ نباشد و نیاز باشد که دنده از وضعیت (P) خارج گردد، دکمه Shift Lock کاربرد پیدا می کند. و می توان با فشرده نگاه داشتن آن دنده را از وضعیت پارک خراج کرد و یا به آن باز گرداند.

دنده های 3/2/L

اساس وجود این وضعیت ها استفاده از ترمز موتور بجای استفاده از مکانیزم ترمز (اصطکاکی) است. البته "ترمز موتور" مورد بحث مکانیزم خاصی نیست که در موتور تعبیه شده باشد بلکه برایند اثر حرکت (اندازه حرکت) خودرو بر اجزای داخلی موتور خودرو است.

کارکرد موتور در خودرو این است که با تولید نیرو و انتقال به چرخ ها حرکت خودرو را ممکن می کند. برعکس این روال هم رخ می دهد، یعنی در حالی که خودرو در حال حرکت است راننده گاز را رها می کند و حرکت خودرو و چرخش چرخ ها توسط گیربکس به موتور منتقل می شود و اجزای داخلی موتور و پیستون ها را به حرکت وا می دارد. اما چون دریچه گاز و ورود هوا بسته است (فقط در حد دور آرام هوا وارد می شود) در سیلندر مقاومت بوجود می آید و بعلاوه اصطکاک سایر اجزاء از سرعت خودرو گرفته می شود. این مقومت و کاهش سرعت وقتی رخ می دهد که به اصطلاح خودرو در دنده باشد وگرنه اگر گیربکس در حالت خلاص قرار گیرد از اثر ترمز موتور خبری نخواهد بود و از سرعت خودرو خیلی به تدریج کاسته می شود.

کارکرد ترمز موتور بیشتر در جاده های سرپایینی ارزشمند واقع می شود. زیرا در سرازیری، نیروی جاذبه به حرکت خودرو کمک می کند و حتی باعث شتاب گرفتن آن می شود، اثری که اغلب مورد نظر راننده نیست.

در گیربکس دستی راننده در وضعیت سراشیبی دنده را در دنده ای به اصطلاح سنگین قرار می دهد تا از ترمز موتور استفاده کند و کمتر مجبور باشد بر پدال ترمز فشار دهد. ترمز گیری زیاد مخصوصا در سراشیبی ها علاوه بر اینکه باعث سایش و مصرف بیشتر لنت و دیسک ترمز می شود باعث داغ شدن لنت و دیسک نیز می شود که اثر آن کاهش اصطکاک و در نتیجه ضعیف شدن توان ترمز گیری خودرو است.

اما در خودروی دنده اتوماتیک، گیربکس طوری برنامه ریزی شده دنده متناسب با شتاب و سرعت خودرو انتخاب شود. در یک جاده سرازیر که خودرو سریع شتاب می گیرد گیربکس فرصت را مغتنم می شمارد و به سرعت دنده را - با اصطلاح - سبک می کند، یعنی به دنده های بالا می برد که ممکن است مورد نظر راننده نباشد.

برای همین وضعیت های 3 و 2 و ال (L) تعبیه شده تا راننده با انتخاب آنها مانع از بالا رفتن دنده از مقدار خاصی شود.

وقتی وضعیت دنده 3 انتخاب شود گیربکس از دنده سه بالاتر نمی رود، هر چقدر گاز دهید و جاده هر چقدر شیب داشته باشد اما دنده از 3 بالاتر نمی رود.

وضعیت 2 هم همانطور و گیربکس دنده را از 2 بالاتر نمی برد و نسبت به دنده 3 اثر ترمزگیری (موتور) بیشتری دارد.

وضعیت ال (L) سنگین ترین دنده است و بیشترین اثر ترمز موتور را ایجاد می کند.

توجه داشته باشید که انتخاب وضعیت های 3/2/L به هیچ منوال باعث افزایش شتاب خودرو نمی گردند. چون اولین چیزی که به ذهن برخی افراد پس از اطلاع از کارایی این دنده ها متبادر می شود، افزایش شتاب است. باید توجه داشت که در کامپیوتر گیربکس برای هر کدام از دنده ها حداکثر سرعتی تعریف شده و این طور نیست که محدوده صفر تا حداکثر خودرو بین 4 دنده یا سه دنده یا دو دنده تقسیم شود.

باید توجه داشت که در چه سرعتی میتوان موقیت دنده را کاهش داد (Downshifting). بر اساس مطالب نوشته شده در دفترچه راهنمای تویوتا کرولا محدودیت کاهش دنده طبق جدول زیر می باشد.

Downshifting Maximum Speed (Km/h)
32 95
2L 46

و اضافه شده که در صورت بالاتر بودن سرعت از حدود گفته شده، امکان کاهش دنده (Downshifting) وجود ندارد.

البته به شخصه حاضر نیستم در چنین سرعتی دنده را عوض کنم حتی اگر خود تویوتا آنرا مجاز شمرده باشد، و ترجیح می دهم در سرعت خیلی پایین تر دنده را کم یا حتی زیاد کنم و باز ترجیحا در توقف کامل.


پژو 206 1.4
تجربه داشتن و نگهداری پژو 206 تيپ 2
تعویض واشرسرسیلندر پژو 206 تیپ 2
باز و بسته کردن و تعویض ذغال و اتوماتیک سلونوئید استارت پژو 206
تعویض کاسه نمد سر میل لنگ، تسمه تایم و تسمه دینام
تعویض رولبرینگ های اکسل عقب پژو 206
تعويض رله نور پايين در جعبه فيوز مدل دلفی BSM BM34 DELPHI
تعويض صفحه پشت كيلومتر پژو 206
درباره ديسك های ترمز سوراخ دار چاكدار و كانال دار
باز كردن و بستن پمپ بنزين 206
مجموعه تصاوير پمپ الكتريكی بنزين پژو 206
تعويض لنت های ترمز جلو و لوازم ترمز 206
ترمز عقب 206 تيپ دو - تعويض لنت، لوازم پيستون
روشن شدن چراغ روغن افت فشار روغن و كم كردن روغن پژو 206 TU3
تعويض لاستيك دسته موتور پايين پژو 206 تيپ 2
تعويض دسته موتور دو سر پيچ پژو 206
تعويض فن رادياتور و باز كردن تمام اجزاء جلو سپر ضربه گير قاب فن بصورت تصويری
باز کردن سپر جلو و چراغ پژو 206
تعویض شمع پژو 206 TU3
تعویض سیم کلاچ پژو 206 تيپ دو
باز كردن و تراش كاتاليزور اگزوز جوشكاری فلنج اگزوز پژو 206 TU3
فهرست هزينه و تعمير سرسيلندر، ديسك و صفحه كلاچ، BSI و ساير 1390
فهرست تعميرات جلوبندی و ديسك ها و غيره در اسفند 1392 پژو 206
انژكتور پژو 206 تيپ دو tu3 باز كردن و شستشو
رد كردن تسمه تايم و كج شدن سوپاپ ها در سفر با پژو 206
پژو 407 و 307 در مقابل 405 و 205 در برنامه تاپ گیر

تويوتا كرولا    XLI   2012
انتخاب خودرو جهت خريد
خريد تويوتا كرولا
توصيف تويوتا كرولا
راندن با دنده اتومات
کروز کنترل
امکانات و آپشن ها

كامپيوتر
رایت کردن سی دی و دی وی دی با نرم افزار نرو اكسپرس Nero Express
سی دی و دی وی دی درایو مجازی Virtual CD DVD Drive and Images
لپ تاپ لنوو E540-B و نصب ويندوز اكس پی بر روی آن - Hooman.org
انواع فايل های كامپيوتر

سير و سفر
چشمه باداب سورت در اروست ساری با عكس و عكس های باغ پرندگان در تهران در نوروز 1393
سفر شهريور و مهر 1391 ياسوج شهركرد خرم آباد كرمانشاه سنندج تبريز اروميه آستارا فومن تهران
سفر در شهريور 1390 بندرعباس همدان تهران با 206
سفر از بندرعباس به تهران و بلعکس فروردین 1389 با اتومبیل شخصی پژو 206
سفر نوروزی 1389 از بندرعباس به تهران و بلعکس با اتومبیل شخصی
سفر نوروزی 1388 از بندرعباس به تهران و بلعکس با اتومبیل شخصی
جاده ساحلی بندرلنگه، بندر كنگ، بادگير ها، آب انبار، كشتی (لنج) بتنی، هتل ديپلمات

ساير
درباره دوربين عكاسی فوجی فيلم Fujifilm HS10
گوشی تلفن همراه Dorado K-68 (مطلب قديمی!)

 
Free Website Translator