Notice: Use of undefined constant callback_rtrim - assumed 'callback_rtrim' in /home/hoomanor/public_html/computer/file_types.php on line 60

Notice: Use of undefined constant callback_rtrim - assumed 'callback_rtrim' in /home/hoomanor/public_html/computer/file_types.php on line 63
 انواع فايل های كامپيوتری - معرفی نمونه هايی از انواع فايل ها / فایل های تصویری - Hooman.org
hooman.org - computer file types

www.hooman.org

‍‍Computer File Types

Home

ذخيره سازی ديجيتال و انواع فايل های كامپيوتری

prev up next


معرفی نمونه هايی از انواع فايل ها

به ازای انواع داده ها، تعداد زيادی نوع فايل وجود دارد. يعنی مثلا برای داده های صوتی چندين نوع فايل ساخته شده است مثل wav, mp3, wma, acc, ogg, .... بدين دلايل كه اولا گذر زمان و پيشرفت دستاورد ها و تكنولوژی های جديد، باعث ابداع فرمت ها و انواع بهتر و به صرفه تر و با كيفيت تر می شود. از طرف ديگر اشخاص يا شركت های ابداع كننده نوع فايل، آنها را به نام خود ثبت و استفاده از آنها توسط سايرين را ممنوع و منوط به رعايت حقوق خود می كنند. يا اينكه كمپانی های بزرگ برای حفظ وجهه خود و احاطه بر بازار و رقابت بر سر برتری، فرمت های مخصوص خود را ابداع می كنند. و ساير دلايل.

فايل های تصويری (Image)

BMP, GIF, JPG, TIF, PNG, TGA, XBM, ...

بطور كلی فايل های تصويری را می توان به دو گروه تقسيم كرد: Raster Images و Vector Images .

Raster مثل JPG, BMP كه آنچه در آنها ديده می شود از كنار هم بودن نقطه های رنگی (Pixel) ساخته می شود و دارای ابعاد (طول و عرض) مشخصی بر مبنای Pixel هستند. اين دسته تصاوير دارای عمق رنگی بالا هستند و عكس ها در اين فرمت ارئه می شوند.

اما Vector Images كه به معنای تصاوير برداری است از اشياء نظير نقطه و خط ساخته می شوند. اين اشياء دارای مختصات گوشه ها و ضخامت خط و رنگ هستند و هنگام به نمايش در آمدن، نرم افزار مربوطه آنها را بر اساس مشخصات ترسيم می كند. اين نوع فايل ها برای ترسيم اشكال هندسی مناسب هستند. فايل های WMF, SVG, EMF از اين دسته هستند.

تعداد بيشماری فرمت مختلف فايل های تصويری وجود دارد، كه بسياری از آنها تعلق به سيستم ها و ادوات خاص داشته و عموميت ندارند.

BMP يكی از انواع ساده و فشرده نشده Uncompressed فايل های تصويری است كه می تواند در حالت های تك رنگ، 16 و 256 رنگ و 24 بيت (16 ميليون) رنگ باشد.

GIF فرمت فشرده شده اما حداكثر تا 256 رنگ اين فرمت متعلق به دوران اوليه اينترنت است. البته هنوز هم برای تصاوير گرافيكی مثل نمودارها مناسب است. روش فشرده سازی GIF يك روش Lossless به حساب می آيد. در اين فرمت تصويری رنگ شفاف Transparent نيز می تواند تعريف شود و نيز می تواند بصورت انيميشن ساخته شود و قبل از فرمت Flash از اين فرمت برای ساخت تصاوير تبليغاتی متحرك استفاده می شد.

JPG فرمت تصاوير با قابليت فشرده سازی بالا و كيفيت مناسب. در اين فرمت شدت فشرده سازی را كاربر می تواند به دلخواه تا حد مورد نياز انتخاب و تنظيم كند و در واقع در بازه فشردگی و كيفيت درجه ای را كه مناسب می داند برگزيند.!

TIF فرمتی است كه قابليت چندين نوع فشرده سازی Lossless و Lossy را پشتيبانی می كند. اين فرمت می تواند تصاوير چند لايه و يا چند صفحه را در خود ذخيره كند. در تصوير زير ديالوگ تنظيمات TIF در نرم افزار ACDSee 9 ديده می شود. از اين فرمت معمولا با روش فشرده سازی LZW يا Deflate كه روش های بدون افت كيفيت (Lossless) هستند استفاده می شود.


مطلب بعدی : فایل های صوتیemail hooman.org at gmail


به حقوق دیگران احترام بگذارید
Copyright © 2011 www.hooman.org
Created: 2011-03-29

انواع فايل های كامپيوتر