Hooman . ORG

www.hooman.org

بندر لنگه و بندر كُنگ

موقعيت و جاده بندرلنگه و كُنگ

بندرلنگه در فاصله تقريبی 200 كيلومتری غرب بندرعباس در استان هرمزگان واقع است. اين بندر از لحاظ تاريخی دارای قدمت زيادی است. بندر كُنگ نيز كه به فاصله فقط حدود 5 تا 6 كيلومتری بندرلنگه و در سمت شرق آن واقع است نيز بندری قديمی و گويا از بندرلنگه نيز قديمی تر است.

اوايل آذر ماه 1390 برای يك روز به بندرلنگه و بندركُنگ رفتيم. برای رسيدن به آنجا از بندرخمير كه حدوداً در 90 كيلومتری بندرعباس واقع است گذر كرديم. با اينكه در اين موقع از سال در شهر های ديگر برف و سرما حاكم شده اما هنگام ظهر كه در ماشين بوديم ناچار به روشن كردن كولر شديم! مابين بندرخمير و بندرعباس، روستای گچين واقع است كه مسافران برای خريد به آنجا می روند. چند كيلومتر قبل از بندر خمير، بندر پل واقع است و كسانی كه قصد دارند با اتومبيل به جزيره قشم سفر كنند بايد به آنجا رفته تا بوسيله سوار شدن بر بارج يا لندينگ كرافت به قشم منتقل شوند. در فاصله كوتاه بين بندرپل و خمير، جنگل درختان حرا قرار دارد كه در آنجا مجموعه ای برای تفريح و اسكان ساخته شده. با سوارشدن بر قايق های موتوری يا پايی می توان به نزديك درختان جنگل حرا رفت. بعد از بندرخمير نيز چند روستا تا رسيدن به بندر كنگ و بندر لنگه واقع شده است.

كسانی كه قصد دارند از طريق شهر لار به شيراز بروند بايستی از اين طريق گذر كنند. همچنين ادامه اين جاده در نوار ساحلی به بندر چارك، شهر پارسيان (گاوبندی)، بنادر گنگان و ديّر و بوشهر می رسد. البته اين راه جاده های خوبی ندارد و كسانی كه قصد رفتن به بوشهر از بندرعباس را دارند از طريق شيراز به بوشهر می روند، هرچند كم كم جاده ها بهتر می شوند. همچنين از بندرلنگه و با كشتی می توان به جزيره كيش سفر كرد. ما در ارديبهشت 1390 از اين طريق به جزيره كيش رفتيم كه با آن شناوری كه ما رفتيم و يك شناور آلمينيومی ساخت نروژ به نام فراساحل بود، دو ساعت و نيم به طول انجاميد. اما مشكلی كه پيدا شد طوفانی و مواج بودن دريا بود و از آنجايی كه ما در رديف اول نشسته بوديم با هر ضربه از صندلی جدا شده و به هوا می رفتيم كه در ميانه راه جايمان را عوض كرديم وبه رديف های عقب تر رفتيم. جزيره كيش در برابر بندر چارك واقع است كه در حدود 100 كيلومتری غرب بندرلنگه است. از بندر چارك نيز می توان با قايق موتوری به جزيره كيش رفت، اما آن ديگر چه كيشی خواهد شد! از بندر چارك نيز می توان به جزيره كيش رفت و در پاييز 1391 كه رفتيم شناورهای بزرگ مسافربری در اين خط دريايی فعاليت می كردند كه بسته به سرعتشان حدود يك ساعت به طول می انجامد.

در سال های اخير و با رسيدن به هدف دوبانده كردن جاده ها و راه های كشور، اقداماتی در اين راه ها صورت گرفته و از بندرعباس تا بندرخمير بيشتر مسير دوبانده شده اما عمده مسير بندرخمير به بندرلنگه يك راه دو طرفه است كه دارای پيچ های خطرناك می باشد. همچنين در اين مناطق شتر وجود دارد كه گاهی از عرض جاده عبور می كنند و بايد بسيار مراقب بود زيرا به دليل سنگين بودن اين حيوان اگر خودرويی با آن برخورد كند بر روی خودرو افتاده و سقف را له می كند. در پاييز 1391 كه از اين جاده گذشتيم قسمت های ساحلی نيز در دست تغييرات و دوبانده شدن بود.

اما در مقابل اين ها، زيبايی قسمتی از جاده است كه از كنار دريا می گذرد و بسيار ديدنی است. مخصوصاً كه آب در اين قسمت كه كشتی ها تردد ندارند بسيار تميز و زيبا است.


مسير بندرعباس - بندر خمير اگرچه عمدتاً دوبانده است اما جهت خمير به بندرعباس كه همان جاده قديمی است در قسمت هايی فوق العاده خورد و خمير و خراب است! در پاييز 1391 كه از اين مسير عبور كرديم آنرا بسته بوده و گويا جاده در دست ترميم و ساختمان می باشد. {دی ماه 1394} اواخر دی ماه كه از اين جاده گذر كردم هنوز خبری از اين جاده نيست و مشخص نيست كه آيا اصلا قرار هست اين جاده تعمير شود يا نه و آمد و شد از جاده دورتر كه از گچين بالا می گذرد صورت می گيرد.


فعاليت بندری

بندر اين شهر بزرگ بوده كه از طريق آن مسافر و كالا جابجا می شود. اين بندر قابليت جابجايی كانتينر را داراست.

لنج های بسياری در اين بندر و بندر كنگ وجود دارند. بندر گنگ از گذشته ها محل ساخت لنج بوده و هم اكنون نيز كارگاه های ساخت لنج در آن داير است هرچند رونق گذشته را ندارند.


هتل ديپلمات

هتل ديپلمات - كه تا زمان بازديد ما - تنها هتل بندرلنگه می باشد، بزرگ نيست، اما دل انگيز است و در غرب شهر و مشرف به دريا واقع شده. اتاق های سمت دريا با پنجره سراسری، فضای آرامش بخشی دارند.Created: 2011-12-05
Modified: 2012-12-22

به حقوق دیگران احترام بگذارید
Copyright © 2015 www.hooman.org