Hooman . ORG

www.hooman.org

سفر به همدان در شهريور 1390

اين مطلب نا كامل است. بعد از اين سفر اقدام به نوشتن داستان آن كردم اما با پيش آمدن كارهای ديگر همينطور مانده تا الان كه زمستان 1391 است و ما سفری در شهريور 1391 هم رفتيم و ماجرای آنرا در صفحه سفر به شهر های غربی در شهريور و مهر 1391 نوشته ام. سعی می كنم اين صفحه را در آينده نزديك كامل تر كنم. و الآن هم كه تير ماه 1393 است!

انتخاب ماه شهريور

درحالی كه سال های پيش در ماه فروردين به سفر می رفتيم اما امسال شهريور را انتخاب كرديم. البته ممكن بود زودتر نيز برويم اما با فرارسيدن ماه رمضان تا پايان آن صبر كرديم و به همين دليل زمان سفرمان با برخی ديگر همزمان شد! از طرفی فكر می كرديم كه هوای شهرهای ديگر از جمله شيراز، همدان؛ كه مقصد اصلی مان بود و تهران در ماه شهريور خنك باشد اما اين طور نبود، حداقل در روزهايی كه ما در آن جاها بوديم در طول روز، مخصوصاً هنگام ظهر گرم و آفتاب داغ بود! باتوجه به اينكه در بندرعباس كه ما اقامت داريم به دليل غبار محلی و رطوبت بالا و هميشگی، آسمان اغلب كدر است و اشعه آفتاب آنچنان سوزان نيست هرچند كه هوا گرم و رطوبت بسيار بالاست. در بندرعباس و در اغلب شب های سال كمتر ستاره ای را می توان در آسمان ديد. در بازگشت به اين نتيجه رسيديم كه هنوز كه فرزندمان مدرسه ای نيست بهتر است ماه های ديگری مثل ارديبهشت را برای سفر انتخاب كنيم. البته تا كنون دليل ديگرمان برای سفر در فصل های سفر بهره بردن از جو ايمن تر در اين اوقات نسبت به ساير اوقات سال بود.

وسيله سفر

اين سفر را از ابتدا تا انتها با اتومبيل شخصی كه همان پژو 206 تيپ دوی سال های گذشته است با طی 4218 كيلومتر انجام داديم. و خوشبختانه هيچ مشكلی هم از ناحيه خودرو پيش نيامد بجز اينكه در مسير بازگشت يكی از چراغ های جلو سوخت! قبل از حركت روغن و فيلتر روغن و فيلتر بنزين را تعويض و نيز دسته موتور پايين را نيز كه تصادفاً متوجه شدم خراب شده است عوض كردم. برايم جالب بود كه قبل از آن موتور در دور آرام لرزش سنگينی داشت و تا حد خاموش شدن موتور هم می رفت و تصور می كردم مربوط به انژكتور باشد كه با تعويض دسته موتور (پايين) كاملاً برطرف شد. ضمناً آرم پژو جلو ماشين را نيز برای دومين بار عوض كردم كه حسابی از رنگ و رو افتاده بود.

البته در چند ماه قبل انژكتور سرويس شده بود و نيز چون رادياتور را تعويض كرده بودم، از لحاظ دمای موتور در شرايط بسيار خوبی بود و در جاده، دما در حدود 80 درجه ثابت بود. اما از لحاظ فضا و جا - همانطور كه می دانيد! - 206 كمی كم جا است مخصوصاً از ناحيه صندوق و هرچند كه سال قبل باربند نيز خريده بوديم اما چون استفاده نكرديم يك كمی در چپاندن ساك ها و وسايل مشكل داشتيم! اما نه در حد حاد! برای پسرمان هم كه حالا دو سالش شده در صندلی عقب با پتو و پركردن جای پا ها با وسايل، اتاقی ساختيم تا برای خودش زندگی كند! با اسباب بازی هايش باز‍ كند و هر وقت خوابش گرفت بخوابد. بطور كلی در طول سفر بچه خيلی خوبی بود و احتمالاً از اينكه می ديده در طول چند روز اين همه خانه عوض كرديم حسابی تعجب كرده است!

مقصد و مسير سفر

امسال مقصد سفرمان را همدان قرارداديم هرچند كه عمدتاً در تهران بوديم! از بندرعباس به شيراز رفتيم و از آنجايی كه تاكنون نتوانسته ايم زودتر از ظهر از جايی حركت كنيم! و اين بار هم ظهر از بندرعباس خارج شديم، شب را در شيراز مانديم. بندرعباس-شيراز را از مسير حاجی آباد، داراب رفتيم كه كلاً 608 كيلومتر است. البته اين مسير را از طرق ديگر ازجمله شهر لار نيز می روند.

روز بعد و هنگام بعد از ظهر و بعد از نهار، شيراز را ترك كرديم. با گذر از مرودشت، سعادت شهر، صفا شهر و آباده به شهرضا رسيديم و شب همانجا مانديم.

از شهرضا به اصفهان و بدون درگيركردن خود با شلوغی و ترافيك زياد درون شهر اصفهان از آن گذشتيم. آنجا در مورد مسير های منتهی به همدان سوال كرديم. ما از مسير دليجان، خمين، اراك، ملاير و جوكار به همدان رفتيم. در شهر خمين بود كه تابلوی جهت نما كه همدان را نشان می داد رويت كرديم.

پس از توقف چند روزه، همان روز ترك همدان به سمت تهران به غار عليصدر رفتيم. چون دوستان ما در همان روز اول وقتی دانستند كه مقصد بعدی ما تهران است اين توصيه را به ما كردند تا با توجه به فاصله حدود 75 كيلومتری غار عليصدر اين مسير را چند باره طی نكنيم. از غار عليصدر با گذر از كبودرآهنگ و فامنين به سمت ساوه رفتيم و در آخر به تهران وارد شديم.

در بازگشت از تهران به بندرعباس از مسير متعارف و شهر های قم، كاشان، اردستان، نائين، عقدا، اردكان، ميبد، اشكذر، يزد، و مهريز به انار رسيديم و شب مانديم.

از انار به شهربابك، سيرجان، حاجی آباد و در نهايت، بندرعباس رسيديم.

در مجموع 4218 كيلومتر طی كرديم.

مسير طی شده Km
از بندرعباس (خانه) تا هنگام خروج از شيراز پس از گردش در آن 665
از شيراز تا نقطه خروج از شهرضا 414
از شهرضا تا محل اقامت درون همدان 653
در همدان 57
از نقطه محل اقامت تا غار عليصدر و تا محل اقامت در تهران 445
در تهران و حومه 567
از محل اقامت درون تهران تا هنگام خروج از انار 815
از انار تا بندرعباس (با احتساب 80 كيلومتر كه در مسير اشتباه رفتيم و برگشتيم) 602
جمع 4218

Created: 2011-09-22
Last Modified: 2014-06-28

به حقوق دیگران احترام بگذارید
Copyright © 2015 www.hooman.org